Sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen verkosto

Verkosto kokoaa yhteen toimijoita aikuissosiaalityöstä, mielenterveys- ja päihdepalveluista, terveydenhuollosta/erikoissairaanhoidosta, koulutusorganisaatioista ja kolmannelta sektorilta. Verkosto kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa. Verkosto toimii tiedonvaihdon kanavana.

Verkoston rekisteriseloste (pdf)

Lisätietoja:
paivi.malinen(at)isonet.fi