Sote-uudistus

ISO panostaa uudistukseen asiantuntijatyön ja verkostojen kautta. Osallistumme kehittämistyön kärkihankkeiden valmisteluun, ohjaukseen ja toteutukseen.

ISO-viestintä kertoo ajankohtaisia kuulumisia toiminta-alueemme etenemisestä. Tuoreimmat kuulumiset löytyvät aina Ajankohtaista-sivulta.

Ajantasainen tieto uudistuksen valtakunnallisesta etenemisestä löytyy Sote-uudistuksen nettisivuilta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevat hallituksen lakiluonnokset ovat lausuntokierroksella 25.9.2020 saakka.

Uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, parantaa turvallisuutta, palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

 

Esitysluonnoksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 sote-maakuntaa, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät.

 

Ensimmäiset sote-maakuntavaalit järjestettäisiin esitysluonnoksen mukaan alkuvuodesta 2022.

 

Linkit lisätietoihin:

Ministeri Kiurun mediatilaisuuden esitysdiat

Ministeri Ohisalon mediatilaisuuden esitysdiat

Hallitusneuvos Valli-Linnun esitysdiat

Finanssineuvos Rantasen ja pelastusylijohtaja Kohvakan esitysdiat

Lausuntopyyntö lausuntopalvelu.fi:ssä

Esitysluonnoksen materiaali hankeikkunassa

Tiedote: Hallitus linjasi sote-uudistuksen valmistelun lähtökohdat (5.6.2020)

Lakiluonnos soteuudistus.fi-sivuilla

 

Ministeri Kiurun sote-maakuntakierros
Sote-uudistusta johtavan ministeriryhmän jäsenet kiertävät elo-syyskuussa 22 alueella keskustelemassa tulevasta sote-uudistuksesta. Kierroksen tavoitteena on tarjota alueille mahdollisuus keskustella lakiluonnoksesta ennen lausuntoajan päättymistä. Ministerit kertovat tilaisuuksissa sote-uudistuksen tavoitteista ja lausuntokierroksella olevasta lakiluonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Ministeri Kiuru on mukana kaikissa tilaisuuksissa. Maakuntakierrokselle osallistuvat myös muut sote-uudistuksen valmisteluun osallistuvat ministerit.

Sote-maakuntakierros on tarkoitettu ensisijaisesti kuntien ja sote-alan toimijoille, myös medialla on mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin. Kaikki kiinnostuneet voivat seurata tilaisuuksia suorina verkkolähetyksinä.

Lue lisää Sote-uudistuksen verkkosivuilta:

STM:n aluekierros starttasi Kuopiosta
Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaalialan osaamiskeskusverkoston järjestämä valtakunnallinen aluekierros starttasi Kuopiosta 22. lokakuuta.

 

Viiden eri maakunnan edustajistoa Itä- ja Keski-Suomesta oli paikalla pohtimassa sosiaalihuollon tulevaisuutta ja paikkaa uusissa sote-keskuksissa. Tilaisuudessa esiteltiin uuden hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa, sosiaalihuollon tulevaisuuden kehittämistä sekä STM:n keväällä julkaisemia sosiaalityöhön liittyviä selvityksiä. Iltapäivän työpajoissa käytiin läpi Itä- ja Keski-Suomen alueellisia kehittämistarpeita sekä nostettiin myös esiin alueilla toimivia hyviä käytäntöjä ja malleja.


Aluekierroksen yhteisillä tilaisuuksilla pyritään varmistamaan sosiaalihuollon vahva näkyminen ohjelmassa sekä alueiden ääni ohjelman valmistelutyössä. Alla aamupäivän esitykset, linkki aamupäivän tallenteeseen sekä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Koske) tekemä laajempi koonti päivästä. Työpajojen materiaali tulee myöhemmin jakoon.

 

Katso tästä:

Seminaariesitykset (pdf-tiedostoina):

Lisätietoja:
tarja.kauppila(at)isonet.fi