Tiedonhallinta

Tietojohtamisen kehittäminen nojaa valtakunnalliseen sosiaalihuollon tiedonhallinnan yhtenäistämistyöhön, sitä koskevan lainsäädännön kehittämiseen ja väestön hyvinvointia kuvaavan tiedon kokoamiseen.

ISO on ollut jo pitkään aktiivisesti mukana tiedonhallinnan kehittämisessä.

Sosiaalialan osaamiskeskusten Kansa-koulu II -hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatiossa ja vahvistaa alueellisesti tarvittavaa tukea sosiaalihuollon liittyessä Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Hanke tuottaa kirjaamisvalmennusta uusille kohderyhmille, joita ovat yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat, koulutusorganisaatiot, pääkäyttäjät ja asiakirjahallinnosta vastaavat henkilöt sekä sosiaalihuollon esimiehet.

Lisätietoja:
tarja.kauppila(at)isonet.fi
paivi.malinen(at)isonet.fi