ISO-organisaatio

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) on yksi Suomen yhdestätoista lakisääteisestä (Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta nro 1230/2001) alueellisesta sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

ISOn toiminta-ajatuksena on vahvistaa ja aktivoida tietoon sekä asiantuntijaosaamiseen perustuvaa sosiaalialan kehittämistä. Visiomme ulottuu vuoteen 2025, jolloin näemme, että itäsuomalaisten arjessa toteutuvat ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus sekä osallisuus ja yhteisöllisyys. ISO-kumppanuus on vahvistanut sosiaalialan osaamista, vaikuttavuutta ja
vetovoimaa.

Toiminta-alue kattaa Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat. Toimipisteemme sijaitsee Kuopiossa.

Alueellista verkostotoimintaa rahoitetaan pääasiallisesti valtionavustuksella (STM) sekä osittain kuntien jäsenmaksutuotoilla ja asiantuntijapalvelujen tuotoilla.  Sosiaalialan kehittämistyötä rahoitetaan myös hankeavustuksilla. Vapaaehtoiset lahjoitukset ja avustukset otetaan ISOlla ilolla vastaan.

Merkittäviä yhteistyötahoja on suuri joukko, kuten:

  • kunnat ja kuntayhtymät
  • tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
  • järjestöt ja yritykset
  • maakuntaliitot ja aluehallintovirastot
  • ministeriöt, THL ja Kuntaliitto.


ISOn virallisena hallinnollisena tausta-ja työnantajatahona toimii ISO-yhdistys ry, jonka hallituksen  puheenjohtaja on Tuomo Meriläinen ja varapuheenjohtaja Saara Tavi (ks. lisätietoja ISO-yhdistyksen hallitus).