Yhteisjulkaisut kumppaniorganisaatioittain

Karelia-ammattikorkeakoulun yhteisjulkaisut:

Ikäystävällinen yritys - Senioriasiakkaat tulevat!
Arja Jämsén & Tuula Kukkonen
Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B, Oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 50. 2017.
Verkkojulkaisu

 

Terveisiä Ikä-Suomesta!
Arja Jämsén & Tuula Kukkonen
Karelia-ammattikorkeakoulun
julkaisuja B: 41. 2015.
Verkkojulkaisu
 

North Karelia – Strong
Competence in Ageing.

Arja Jämsén & Tuula Kukkonen
Karelia University of Applied Sciences. Publication Series B:37. 2015.
E-publication

Social Services on Both Sides of the Border.
Marjut Arola, Liisa Suhonen & Olga Zvyagina (eds.)
Karelia University of Applied Sciences. Publication Series B:30. 2014.
E-publication

Ikä! Moninainen ikäosaaminen.
Arja Jämsén ja Tuula Kukkonen (toim.)
Karelia-ammattikorkeakoulun
julkaisuja B: 24. 2014.
Verkkojulkaisu

Ikäsyrjästä - puheenvuoroja ikäosaamisesta.
Arja Jämsén & Tuula Kukkonen (toim.)
Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:21. 2014.
Verkkojulkaisu

Ikäosaava yritys. Ikäosaamista pohjoiskarjalaiseen asiakaspalveluun.
Arja Jämsén (toim.)
Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:10. 2013.
Verkkojulkaisu

   

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n yhteisjulkaisut:

oSallisuuden jäljillä.
Arja Jämsén ja Anne Pyykkönen (toim.)
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 2014.
Verkkojulkaisu

 
   

Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteisjulkaisut:

Yksilöllisesti vaan ei yksin - kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta.
Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.)
Diakonia-ammattikorkeakoulu. 2013.
Verkkojulkaisu (pdf)