Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Ajankohtaista Kansa-koulusta
-

Julkaistu

Ajankohtaista Kansa-koulusta

Kansa-koulu 5 -hanke päättymässä

Kansa-koulu 5 -hankkeen viimeiset kirjaamisasiantuntijavalmennukset ovat juuri päättyneet. ISOn alueelle saatiin 28 uutta kirjaamisasiantuntijaa yksityiselle sektorille ja samoin 28 uutta -asiantuntijaa julkiselle sektorille. Julkisella sektorilla työskentelevien kirjaamisasiantuntijoiden rekisterit on pääsääntöisesti siirretty hyvinvointialueille. Myös Kansa-koulu 5 -hankkeelle jää tieto kaikista valmistuneista kirjaamisasiantuntijoista.

Pitkin matkaa Kansa-kouluilta on asiantuntijavalmennuksen lisäksi toivottu myös tiivistä peruspakettia kirjaamisen kehittämisen ja perehdyttämisen tueksi. 5-hanke on valmistellut sosiaalihuollon kirjaamisen peruspakettia, jonka käsikirjoitus julkaistaan hankkeen päättyessä. Peruspakettia ei resurssien vähäisyyden takia saada vietyä tässä hankkeessa lopulliseen, sähköisessä oppimisympäristössä julkaistavaan muotoon. Kansa-koulu 5 -hanke päättyy 31.3.2024.

Kirjaamisen kehittämisen jatkonäkymät

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämistarpeet eivät ole katoamassa lähivuosina minnekään. Hyvinvointialueilla sekä yksityisillä sosiaalipalvelujen tuottajilla on entistä suurempi paine oman toimintansa kehittämiseen nyt, kun Asiakastietolaki tuo velvoittavat takarajat sosiaalihuollon liittymiselle osaksi Kanta-palveluja ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa. Tähän tarvitaan edelleen vankkaa kansallista tukea ja ohjausta.

Kansa-koulu-hankkeissa on vuodesta 2015 lähtien koottu ja laadittu runsas ja moninainen materiaalikokonaisuus kirjaamisen kehittämisen tueksi. Lisäksi hankkeissa on rakennettu toimintamalleja, yhteistyösuhteita ja kontaktipintoja keskeisten toimijoiden kanssa. Materiaalin sijainti ja toimivat tukimuodot on ratkaistava kansallisesti, jotta ne ovat myös tulevaisuudessa hyvinvointialueiden, yksityisten toimijoiden sekä oppilaitosten hyödynnettävissä. Tätä työtä varten sosiaalialan osaamiskeskusten konsortio on hakenut EU-rahoitusta "Kansa-koulu 6 – Sosiaalialan kirjaamisosaamista tukemassa" -hankkeelle ajalle 1.5.-31.12.2024.

Kuudennen Kansa-koulu-hankkeen päätehtävä on viimeistellä kirjaamisen peruspaketin kehittämistyö, eli toteuttaa ja pilotoida sosiaalihuollon kirjaamisen peruskurssi sähköisessä koulutusympäristössä. Toisessa työpaketissa toteutetaan kehittämisyhteistyötä THL:n, Kelan ja STM:n edustajien kanssa. Tarkoituksena on kartoittaa ja tunnistaa toimintamallit ja materiaalit, jotka ovat kansallisesti merkittäviä ja joille olisi roolia ja tarvetta myös tulevaisuudessa. Kansa-koulu 6 -hankkeen hankesuunnitelma ei sisällä kirjaamisasiantuntijavalmennusten järjestämistä.

ISOlle on suunniteltu 50 % työpanos Kansa-koulu 6 -hankkeelle. Muita toteuttajia olisivat Pikassos ja Socca, yhtä lailla 50 % hanketyöntekijöiden työpanoksilla. Hankkeen hallinnointi olisi Vassolla. Hankkeelle haettu kokonaisbudjetti on 145 000 €.