Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
ISO-toiminta
Kehittämisverkostot
-

Kehittämisverkostot

Teemme ISOssa parhaamme, että itäsuomalaiset asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysalan jatkuvassa, systemaattisessa uudistamisessa. ISOn toiminta on muovautunut vuosien saatossa useiden verkostojen ylläpitämisestä siihen suuntaan, että kokoamme asiantuntijaverkostoja kohdennetusti keskeisten kehittämisteemojemme sekä käynnissä olevien kehittämishankkeiden ympärille. 

ISOn asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöverkostojen toimintaa kehitetään koko ISOn toiminta-alueen kattavaksi - osin laajemmaksikin. Työtä tehdään yhdessä hyvinvointialueiden sekä muiden tarkoituksenmukaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän lisäksi ISO osallistuu lukuisiin kehittämishankkeiden yhteistyöverkostoihin ja ohjausryhmiin. Teemme verkostotyötä maakunnallisesti, Itä- ja Keski-Suomen alueella sekä valtakunnallisesti.

ISO koordinoi toimialueensa rakenteellisen sosiaalityön verkostoa, johon osallistuvat Etelä-Savon (Eloisa), Kainuun, Pohjois-Karjalan (Siun Sote) ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden edustajat. Verkostossa ylläpidetään alueellista tilannekuvaa rakenteellisesta sosiaalityöstä ja pohditaan yhdessä tapoja rakenteellisen sosiaalityön osaamisen kehittämiseksi. ISO tapaa hyvinvointialueita yhdessä ja erikseen, ja yhteistyö linkittyy vahvasti myös valtakunnalliseen kehittämiseen. Hyvinvointialueiden, ISOn ja muiden osaamiskeskusten sekä oppilaitosten edustajat ovat mukana THL:n koordinoimassa rakenteellisen sosiaalityön kansallisessa kehittämisverkostossa.

Osaamiskeskusten rakenteellisen sosiaalityön ammattilaiset muodostavat lisäksi oman valtakunnallisen verkoston. Lakisääteisiä osaamiskeskuksia on kaikkiaan kymmenen ja niiden toiminta-alueet kattavat kaikki hyvinvointialueet. Osaamiskeskusten rakenteellisen sosiaalityön verkostossa jaetaan ideoita rakenteellisen sosiaalityön viemiseksi ja juurruttamiseksi osaksi sosiaalihuollon käytäntöjä sekä rakenteellisen sosiaalityön osaamisen kehittämiseksi.