Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
ISO-toiminta
Rakenteellinen sosiaalityö
-

Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellisessa sosiaalityössä havainnoidaan ja analysoidaan ilmiöitä sekä kehitetään toimintatapoja, jotka vaikuttavat ihmisten sosiaaliseen hyvinvointiin. Rakenteellisesta sosiaalityöstä säädetään sosiaalihuoltolaissa.

Kuvassa teksti: Rakenteellisella sosiaalityöllä tulee välittää sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvaa tietoa asiakkaiden sosiaalisesta hyvinvoinnista ja sosiaalisista ongelmista, asiakkaiden tarpeista ja tarpsisiin liittyvistä yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä asiakkaiden saamien sosiaalipalvelujen tai muun sosiaalihuollon vaikutuksista asiakkaiden tilanteisiin. Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluvat myös tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi. Sosiaalihuollon asiantuntemusta tulee hyödyntää ja tuoda osaksi muiden toimialojen ja kunnan suunnittelua sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtävää työtä. Lisäksi paikallisen sosiaalityön, muun palvelu- ja tukivalikoiman kehittämiseksi tulee tehdä yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa.

Mitä rakenteellinen sosiaalityö on?

Rakenteellinen sosiaalityö on käytännössä

 • järjestelmällistä tiedon tuottamista sosiaalihuollon asiakastyöstä ja sosiaalisista ilmiöistä alueella
 • sosiaalihuollon asiakastyöstä saatavien kokemusten tuomista osaksi hyvinvointialueiden ja kuntien päätöksentekoa
 • ennakoivaa, kehittävää ja visioivaa toimintaa vaikuttavampien toimintatapojen löytämiseksi
 • hyvinvointialueiden ja kuntien asukkaiden osallisuuden vahvistamista
 • erilaisten yhteistyöverkostojen rakentamista
 • asukkaiden sosiaalisten oikeuksien ja osallisuuden toteutumisen seurantaa
 • alueiden hyvinvointivastuun täyttämistä.

Sosiaalinen raportointi on yksi rakenteellisen sosiaalityön keino. Tavoitteena on osoittaa rakenteisiin liittyviä sosiaalisia epäkohtia sekä kehittää sosiaali- ja hyvinvointipalveluja. Tiedon tuottajina voivat olla asiakkaat palvelujen käyttäjinä, viranomaiset, ammatilliset toimijat, kolmannen sektorin toimijat ja asukkaat. Raportointi voi olla tilastoihin, indikaattoreihin tai asiakastyöstä kerättyyn laadulliseen tietoon tai näiden yhdistelmiin perustuvaa tietoa. Sosiaalisista raportoinneista saatua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi hyvinvointialueiden ja kuntien lakisääteisissä hyvinvointikertomuksissa ja strategisissa päätöksissä.

Lähteet (linkit avautuvat uusiin ikkunoihin):

Ajankohtaista

ISOssa käynnistyy Rakenteellinen sosiaalityö käytäntöön -verkkovalmennus 29.1.2024. Valmennus on suunnattu hyvinvointialueiden rakenteellisen sosiaalityön työryhmien jäsenille ISOn toiminta-alueella. Valmennukseen on ilmoittautunut 40 ammattilaista. Voit lukea valmennuksen rekisteri- ja tietosuojaselosteen tästä linkistä (pdf, avautuu uuteen ikkunaan).

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat ottavat Vasson Kirjaamiskertomuksia-sivulla julkaistussa blogikirjoituksessa kantaa sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen jatkuvuuden puolesta: Asiakastyön kirjaamisosaaminen riskissä jäädä tuuliajolle? (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

ISO aktiivisena rakenteellisen sosiaalityön kehittäjänä

Valtakunnallista kehittämisyhteistyötä tehdään useissa verkostoissa. ISO on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa valtakunnallisessa kehittämisverkostossa yhdessä hyvinvointialueiden, muiden sosiaalialan osaamiskeskusten sekä oppilaitosten edustajien kanssa. Työmuotoina yhteiskehittämisessä ovat pilotointi sekä säännölliset työpajat ja verkostotapaamiset.

THL:n koordinoimassa valtakunnallisessa kehittämisessä luodaan:

 1. kansallinen tietotuotannon malli siitä, miten rakenteellisen sosiaalityön tieto jatkossa tuotetaan yhtenäisellä ja vertailukelpoisella tavalla hyvinvointialueilta kansalliselle tasolle
 2. alueellinen rakenteellisen sosiaalityön mallipohja, missä hahmotellaan hyvinvointialueiden laatiman rakenteellisen sosiaalityön toteutussuunnitelman sisältöä.

Osaamiskeskusten rakenteellisen sosiaalityön ammattilaiset muodostavat lisäksi oman valtakunnallisen verkoston. Lakisääteisiä osaamiskeskuksia on kaikkiaan kymmenen ja niiden toiminta-alueet kattavat kaikki hyvinvointialueet. Osaamiskeskusten rakenteellisen sosiaalityön verkostossa jaetaan ideoita rakenteellisen sosiaalityön viemiseksi ja juurruttamiseksi osaksi sosiaalihuollon käytäntöjä sekä rakenteellisen sosiaalityön osaamisen kehittämiseksi.

Alueellisella tasolla rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä tehdään Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden kanssa. Aluerajat ylittävää yhteistyötä tehdään Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyöalueilla (YTA).

ISO tukee toimialueensa hyvinvointialueiden tarpeista lähtevää rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä esimerkiksi:

 • hyvinvointialueiden kanssa pidettävien säännöllisten tilannekuva- ja yhteistyöpalaverien kautta
 • osaamisen tukemisen sekä
 • monikanavaisen viestinnän keinoin.

Teeman materiaaleja

Blogikirjoitukset

Ota yhteyttä

Kirsi Kaartinen

kehittäjäkoordinaattori

044 491 5672

kirsi.kaartinen@isonet.fi