Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
ISO-toiminta
-

ISO SOS -hanke

– Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä

ISO SOS -hankkeen osatoteuttajien luettelo sekä rahoittajataho EU:n ESR-rahoitus.

 

 

 

 

 

 

ISO SOS -hankkeessa kehitettiin aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön toimintamalleja.

Sosiaalityön asiakastyöskentelyä kehitettiin mittarikokeiluilla ja ryhmätoiminnoilla. Mittarikokeilussa kokeiltiin kolmea eri mittaria. Kykyviisari-mittauksia tehtiin 82 asiakkaalle. Toisina mittareina kokeiltiin Aikuisväestön hyvinvointimittaria (AVHV) 23 asiakkaalla ja Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä -mittaria (ESY) 15 asiakkaalla. Hankeaikana erilaisia ryhmiä toimi peräti 16 ja osallistujina oli kaiken kaikkiaan 88 asiakasta.  Ryhmätoimintojen sisältöjä ja kokemuksia verrattiin ja analysoitiin. Ryhmätoiminnoissa vaikuttaviksi tekijöiksi muodostuivat toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Esimerkiksi hahmoterapia ja valokuvatyöskentely osoittautuivat vaikuttaviksi myös mittareilla arvioituina. Kannustavia kokemuksia saatiin myös eläinavusteisista, kokkaus-, luonto-, kädentaito- ja hyvinvointiryhmistä.

Asiakastyön kehittämiseksi toteutettiin dialogisten taitojen valmennus, johon osallistui työntekijöitä kaikilta hankealueilta. Valmennus kesti lähes vuoden ja syvensi jossain määrin dialogista toimintatapaa asiakastyössä. Toki työyhteisöissä todettiin, että tässä asiassa ei olla vielä valmiita.

Jalkautumiskokeilu onnistui erittäin hyvin. Jalkautumisia tehtiin vajaan vuoden aikana 404 ja niissä tavoitettiin 1386 asiakasta. Jalkautuminen lisäsi aikuissosiaalityön tunnettuutta ja tavoitettavuutta. Jalkautumisen kautta pyrittiin myös vahvistamaan tiedontuotantoa rakenteellisen sosiaalityön tueksi. Tiedolla johtamista tuettiin järjestämällä esimiesten työpajoja. Alueilla tehtiin asiakastyön palvelutarpeen arviointeja ja -analyyseja sekä hyödynnettiin jalkautumisen ja tilastojen tietoja. Sotkamon kunnassa kehitettiin rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli.

ISO SOS -hanke onnistui saavuttamaan ja jopa osin ylittämään tavoitteensa. Hankkeeseen osallistui 172 asiakasta (tavoite 150) ja 79 työntekijää (tavoite 50). Hanke tuotti monipuolista tietoa Etelä-Savon ja Kainuun aikuissosiaalityön työkäytäntöjen tilasta, muutostarpeista ja mahdollisuuksista. Mittarikokeilut ja ryhmätoiminnot antoivat arvokasta kokemusta siitä, miten niitä voidaan aikuissosiaalityössä käyttää jatkossakin. Hankkeeseen osallistuneille työntekijöille tehty palautekysely osoitti, että kehittämistoimet koettiin myönteisinä. Esimerkiksi jalkautumista jatketaan kaikilla pilotointialueilla.

Miten tästä eteenpäin? Hankkeen päättyessä näytti siltä, että jalkautuminen on jo juurtunut osaksi perustyötä. Ryhmätoiminnot osana aikuissosiaalityön arkea saivat jatkoa eri puolilla Itä-Suomea. Kykyviisari otettiin käyttöön Kainuun TYP-palveluissa. Kaiken kaikkiaan mittareiden tunnettuus lisääntyi ja suhtautuminen mittaamiseen edistyi myönteiseen suuntaan. Tiedolla johtamisen rakenteet, menetelmät ja osaaminen vahvistuivat tutkimustiedon ja esimiesten työpajojen tuella. ISO SOS -hankkeen anti hyödynnettiin tarkoin suunniteltaessa seuraavia aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn kehittämisaskeleita. Hankkeessa luotua kehittämistyön sosiaalista pääomaa tarvitaan Itä-Suomessa sosiaalialan työn uudistamiseen tulevaisuudessakin.

Hankkeen videot

Teeman materiaaleja

Julkaisut

.pdf
ISO SOS -hanke loppuraportti
.pdf
ISO SOS -hanke Essoten loppuraportti
.pdf
ISO SOS -hanke Kainuun soten loppuraportti
.pdf
ISO SOS -hankkeen projektitutkimuksen loppuraportti
.pdf
Kykyviisari sosiaalityössä - raportti Kykyviisarikokeilun toteutuksesta ISO SOS -hankkeessa

Blogikirjoitukset

Ota yhteyttä

Päivi Malinen

kehittämispäällikkö

044 024 6415

paivi.malinen@isonet.fi

ISO SOS -hankkeen toteuttajatahojen logot ISO SOS -hanke EU-banneri