Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
ISO-toiminta
Kehittämishankkeet
-

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeissa tehtävä työ on yksi keskeinen osa ISOn toimintaa. Tässä osiossa kerromme parhaillaan käynnissä olevista hankkeista, joista jokaisella on myös oma hankesivunsa. Kerromme myös, millaisia hankkeita on tällä hetkellä suunnitteilla. Lisäksi löydät tietoa jo päättyneistä hankkeista.

Käynnissä olevat hankkeet

ISO on tällä hetkellä osatoteuttajana Kansa-koulu 5 - Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen yhteiskehittämällä -hankkeessa. Hanke on valtakunnallisen sosiaalialan osaamiskeskusverkoston yhteinen kokonaisuus, jota hallinnoi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso. Hankkeen rahoitus tulee EU:n kautta osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Löydät tarkemmat tiedot käynnissä olevista hankkeista niiden omilta hankesivuilta.

Suunniteltavat hankkeet

ISO on aktiivisesti mukana niin kehittämis- kuin tutkimushankkeiden suunnittelussa eri yhteistyötahojen kanssa. Jätimme 2.10.2023 päättyneeseen EU-rahoitushakuun lastensuojelun ja erityisesti siellä tehtävän monialaisen vanhemmuustyöskentelyn kehittämiseen tähtäävään hankehakemuksen "Varikko - matkalla riittävään vanhemmuuteen". Hankkeen päätoteuttaja olisi ISO ja osahankkeiden toteuttajia olisivat Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Hankkeen toiminta-aika olisi 1.3.2024–28.2.2027. Hankkeen rahoituspäätöksistä saadaan tietoa vuoden 2024 alkupuolella.

Päättyneet hankkeet

Päättyneiden hankkeiden sivuille on koottu viime vuosina toteutettujen ISOn hallinnoimien hankkeiden työn tuloksia ja materiaaleja.

  • Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) (1.1.2022-31.12.2023) -hankkeessa kehitettiin monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä ammattilaisille suunnattua tukea monimutkaisissa asiakastilanteissa
  • LUMO - lastensuojelun uudistaminen monialaisesti Itä- ja Keski-Suomessa (1.8.2020–31.12.2022) -hankkeessa keskityttiin lastensuojelussa toteutettavan monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön ja sen rakenteiden kehittämiseen sekä systeemisen toimintamallin mukaisen työskentelyn käytäntöön soveltamisen tukeen
  • SOSRAKE-osaamisverkosto (1.5.2020–31.12.2022) -hankkeessa kehitettiin sosiaalialan ammattilaisten osaamista rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseksi
  • ISO SOS - osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä (1.1.2028–31.12.2019) -hankkeessa keskityttiin erityisesti aikuissosiaalityön asiakastyöskentelyn monipuoliseen kehittämiseen
  • Kansa-koulu 4.0 - Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa (1.5.–31.12.2022) -hankkeessa jatkettiin hyvinvointialueille ja yksityisille palveluntuottajille tarjottavaa tukea kirjaamisen kehittämisrakenteiden luomiseen sekä kirjaamisosaamisen vahvistamiseen