Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Asiakasturvallisuus on asiakkaan oikeus – asiakasturvallisuuden työpajan antia
-

Julkaistu

Asiakasturvallisuus on asiakkaan oikeus – asiakasturvallisuuden työpajan antia

ISO oli järjestäjätukena mukana 30.10.2023 pidetyssä sosiaalihuollon asiakasturvallisuutta käsittelevässätyöpajapäivässä Kuopiossa. Tavoitteena oli asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian edistäminen sekä tilannekuvan kartoittaminen kansallisen suunnittelun ja kehittämisen koordinoimiseksi. Päivä rakentui asiantuntija-alustuksista ja työpajatyöskentelystä. Erityisesti mieleen jäivät vilkkaat ja moniääniset keskustelut, joissa esille nousi asiakastyön kentän näkökulma asiakasturvallisuuteen.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sosiaalialan asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Erkki Penttilä avasi päivän kokoavalla esityksellä asiakasturvallisuuden kansallisesta kehittämisestä. Hän totesi teeman kulkevan vahvasti kaiken sosiaalihuollon kehittämisen mukana. Tavoitteena on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa jo vuonna 2026.

Mitä asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia oikeastaan tarkoittaa? Strategisia tavoitteita esittelivät strategiakortin avulla johtava asiantuntija Satu Koskela ja sosiaalialan erityisasiantuntija Eija Savelius-Koski Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskukselta. Työelämäprofessori Hanna Tiirinki johdatti asiakasturvallisuuden näkökulman käytännön työhön. Arkisissa tilanteissa riskejä arvioidaan jatkuvasti, mikä nähdään osana kokonaisturvallisuutta.

Tutkimuksen, kehittämisen ja kouluttamisen puheenvuorot pitivät Jyväskylän yliopiston sosiaalityön professori Heli Valokivi sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta yliopettaja Katri Ylönen ja lehtori Anne Koivisto. Asiakasturvallisuus on sosiaalialan opinnoissa läpileikkaava teema, ja tietyissä opintokokonaisuuksissa hyvin keskeisessäkin asemassa.

ISOn johtaja Tarja Kauppila ja Kosken sosiaaliasiamies Eija Hiekka luotsasivat aamupäivän kokonaisuuden viimeisen osuuden. Kauppila nosti esille, että Suomi on mallimaa asiakasturvallisuuden saralla maailmalla ja strategiset tavoitteet ovat täällä korkeakoulutetussa asiantuntijatyössä korkealla. Samalla hän muistutti, mikä onkaan todellisuus sosiaalialan kentällä, jossa säästöpaineet ja resurssivaje ovat todellisia uhkia myös asiakasturvallisuudelle. Muutosta tarvitaan, mutta sille on annettava aikaa. Eija Hiekka täydensi alustusta toteamalla, että juuri nyt on oikea aika sote-uudistuksessa keskustella asiakasturvallisuudesta.

Iltapäivällä jakauduttiin pienryhmiin pohtimaan asiakasturvallisuuden ydinasioita. Ryhmien tehtävänä oli käydä keskustelua asiakasturvallisuutta vaarantavista ja sitä vahvistavista tekijöistä. Lopuksi ajatukset vedettiin koko porukalla yhteen. Työpajojen tuotoksista on tulossa yhteenveto myöhemmin.

Ihmisiä ryhmätyön äärelläIltapäivän annin läpileikkaus kiteytyi toimijoiden vahvaan tahtotilaan viedä asiakasturvallisuutta eteenpäin ja juurruttaa se osaksi asiantuntijatyön rakenteita. Asiakasturvallisuutta vaarantaviksi tekijöiksi tunnistettiin puutteellinen osaaminen sekä haasteet IT- järjestelmissä ja kirjaamiskäytännöissä. Myös rajapinnassa tapahtuva työ, organisaatioiden hajaannus, työuupumus ja epäselvät prosessit nähtiin asioina, jotka vaarantavat asiakasturvallisuutta.

Asiakasturvallisuutta parantavina asioina esille nousivat turvallinen työilmapiiri sekä hyvien käytäntöjen levittäminen ja epäkohtien esille nostaminen. Osaamisen sekä ymmärryksen vahvistaminen ja siihen liitettynä koulutusyhteistyön lisääminen nähtiin yhtenä konkreettisena ratkaisuna. Kokemus koulutuksen ja tutkitun tiedon liiallisesta etäisyydestä arkityöhön nähden on tunnistettu ja sitä toivottaisiin kurottavan umpeen. Yhteiset koulutukset, mentoroiva työote ja konsultaatiomahdollisuudet nähtiin avaimena onnistuneeseen asiakasturvallisuuteen.