Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Haastavat erot -konsultaatioryhmä Pohjois-Savossa
-

Julkaistu

Haastavat erot -konsultaatioryhmä Pohjois-Savossa

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -toiminnan tehtävänä on kehittää yhteistyöalueellemme monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia monimutkaisissa asiakastilanteissa. Yksi näistä palveluista on Kuopiossa ja Jyväskylässä syksyllä 2022 alkaneet Haastavat erot -konsultaatiota antavat työryhmät, jotka perustuvat Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hankkeen luomaan Haastavat erot -työryhmän konseptiin. Työryhmän tehtävänä on auttaa työntekijöitä tukemaan perhettä vaativissa erotilanteissa.  

Vaativimmat erotilanteet ovat niitä, joihin kietoutuu usein huolto- ja tapaamisriidan lisäksi lapsen kaltoinkohtelua ja traumatisoitumista, seksuaalirikosepäilyjä, väkivaltaa tai sen uhkaa, jopa perhesurman riski.

Konsultaatioryhmä tarjoaa välineitä lapsen näkökulman huomioimiseen ja erotilanteen rauhoittamiseen sekä monialaisen tiimin tuen työntekijälle. Konsultaatioryhmä ei osallistu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyöhön, eikä sen toiminnasta synny erillistä sosiaalihuollon rekisteriä. Saatuja tietoja ei säilytetä ja yhteydenottolomake sekä toimintasuositukset palautuvat työntekijälle. Työryhmä noudattaa työssään sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista laaditun lain kahdeksannen pykälän ohjetta asiakastietojen kirjaamisesta organisaatioiden välisessä monialaisessa yhteistyössä. Monialaiseen yhteistyöhön osallistuvat henkilöt voivat salassapitosäännösten estämättä:

  • kirjata edustamansa organisaation asiakirjoihin sellaiset yhteistyössä saamansa sosiaalihuollon asiakastiedot, jotka ovat tarpeellisia yhteisen asiakkaan asian hoitamiseksi sanotussa organisaatiossa
  • tallettaa yhteistyön perusteella laaditun asiakassuunnitelman, muistion tai vastaavan asiakirjan sanotussa organisaatiossa, jos se on asiakkaan kannalta tarpeellista siinä asiassa, jonka hoitamiseksi asiakirja on laadittu.

Tarkoituksena on löytää monialaisen asiantuntemuksen avulla sopivat palvelut sekä luoda uusia näkökulmia ja toimintatapoja lapsen ja perheen auttamiseksi. Työryhmän sihteeri kerää jokaisesta työryhmään tuodusta asiakastapauksesta palautteen työntekijältä noin kaksi kuukautta työryhmässä käymisen jälkeen. Näin saadaan kerättyä arvioivaa palautetietoa ryhmän toiminnan kehittämiseksi palvelemaan paremmin Pohjois-Savon ja Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöitä. OT-koordinaattorit selvittävät vaativien erojen erityisasiantuntemuksen järjestymisen mahdollisuuksia ryhmän käyttöön, liittyen mm. vieraannuttamiseen, vainoon ja väkivaltaan. Konsultaatioryhmän erityisasiantuntijuutta hankitaan tapauskohtaisesti juuri kyseisen tapauksen ongelmaan liittyen.

Ryhmässä on asiantuntijoita Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kuopion ensikodilta, perheoikeudellisesta yksiköstä, kasvatus- ja perheneuvonnasta, perhesosiaalityöstä, lastensuojelun avohuollosta,lastenpsykiatrialta sekä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta.

Katso tästä Pohjois-Savon Haastavat erot -konsultaatioryhmän mainos (pdf, avautuu uuteen ikkunaan)

Avaa tästä Pohjois-Savon Haastavat erot -konsultaatioryhmän esitietolomake (Word-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)