Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Kooste 15.9. Nepsy-webinaarista
-

Julkaistu , päivitetty

Kooste 15.9. Nepsy-webinaarista

Kun on kysymys harvinaisista, erityisen monimutkaisista ja vaativista tilanteista tai uusista ilmiöistä eikä ammattilaisen oma osaaminen välttämättä riitä, niin tähän tarpeeseen on rakenteilla OT-keskus. OT-tasoista tukea tarvitaan, kun on kyse vaativinta erityisosaamista, monitieteisyyttä ja integraatiota vaativista tapauksista. Yksi erityisosaamista vaativa ilmiö on vaativat neuropsykiatriset häiriöt. Neropsykiatrisisiin häiriöihin lasketaan ADHD, autismikirjo, tic-oireet/Tourette ja aistitiedon käsittelyn vaikeudet.  

Itä-Suomen alueen OT-hanke järjesti avoimen Webinarin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Webinaari tavoitti Itä- ja Keski-Suomen alueelta osallistujia yli kolmen sadan ammattilaisen verran. Webinaari oli suurimman osan mielestä hyödyllinen, kolme neljäsosaa piti webinaaria erittäin paljon tai paljon omaa työtään hyödyttävänä. OT-hanke suunnitteleekin lisää koulutuksia tai koulutuskokonaisuutta neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Kannattaa olla kuulolla ja seurata ISOn viestintää aiheesta.

Nepsylapsia ohjaa heidän erilainen neurologia, joka helposti ilmenee erilaisiin toimintamalleina. Olennainen anti webinaarissa sosiaalityön kannalta on nähdä neuropsykiatrisen häiriön ja sen tuottaman erilaisuuden taakse, ei pelkästään reagoida erilaiseen käytökseen tai toimintamalliin. Neurologian tuottama erilaisuus voi aiheuttaa helposti monenlaisia ristiriitoja häiriön omaavien yksilöiden ja ympäristön (normit ja asenteet) välisessä suhteessa.

Webinaarin anti oli erityisen tärkeää sosiaalityön, koulujen sekä muiden kasvatukseen liittyvien ammattilaisten näkökulmasta. Neuropsykiatristen häiriöiden kuten ADHD:n ymmärtäminen, hyvä hoito ja kasvatus lapsuudessa ovat ensiarvoisen tärkeitä neurologisista häiriöistä kärsivien lasten tulevaisuuden mahdollisuuksien osalta. Impulsiivisuudesta ja ylivilkkaudesta kärsivä rikkoo helposti erilaisia normeja, vaikkakaan ei tahallaan, niin sen seurauksena on yleensä negatiivinen palaute, toruminen tai muu rankaisu. Tämä voi johtaa helposti ei toivottuun käytökseen, negatiiviseen minäkuvaan ja masentuneisuuteen. ADHD:lla on yhteys riippuvuuksiin sekä rikollisuuteen. ADHD on viisi kertaa yleisempää vankien keskuudessa kuin väestössä yleensä. Autismin kirjon henkilöillä on kohonnut itsemurhariski. Lapsen ajautuminen epäsosiaaliseen käytökseen ja lopulta vankilaan sekä itsemurha ovat sosiaalisia, psykologisia ja neurologisia ilmiöitä. Monialaisuus ilmiön suhteen on tärkeää, jotta voimme ennaltaehkäistä näitä epätoivottuja ilmiöitä.

Lue lisää neurologisista häiriöistä 15.9. järjestetyn webinaarin koosteesta täältä (pdf, avautuu uuteen ikkunaan).