Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Kooste: : Lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuut ja velvollisuudet -webinaari
-

Julkaistu

Kooste: : Lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuut ja velvollisuudet -webinaari

ISO ja OT-hanke toteuttivat 15.11.2023 lyhytwebinaarin aiheesta: Lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuut ja velvollisuudet. Pääpuhujana tilaisuudessa oli VT lapsioikeuslakimies Mirjam Araneva. Lisäksi tilaisuudessa sivuttiin lastensuojelun ja rakenteellisen sosiaalityön teemoja ISOn kehittäjäkoordinaattori Kirsi Kaartisen alustuksessa ja OT-hanketta ISOn erityisasiantuntija Tiina Kettusen päätöspuheenvuorossa.

Araneva totesi esityksessään, että ”lastensuojelun sosiaalityöntekijän yksi tärkeimmistä tehtävistä on valvoa lapsen edun toteutumista”. Lapsen ja sosiaalityöntekijän henkilökohtaiset ja riittävän usein toteutetut tapaamiset ovat yksi keskeinen perusta luottamuksellisen asiakassuhteen syntymiselle, mutta myös lapsen etujen valvomiselle. Lastensuojelussa tarkastelun keskiössä tulee olla aina lapsi, lapsen oikeudet ja lapsen aito osallisuus asiassaan. Lastensuojelulaki on tehty suojelemaan lasta ja mahdollistamaan tämän suojelun vaatimat toimet lastensuojelussa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on esimerkiksi mahdollista tavata lasta ilman huoltajaa, ja jopa ilman etukäteisilmoitusta huoltajalle, jos tilanne sellaista edellyttää.

Aranevan sanoin: ”laki on lastensuojelun runko.” Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tulee noudattaa työssään ja julkista valtaa käyttäessään tarkoin lakia. Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on henkilökohtainen virkavastuu. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijä arvioi ja tekee itsenäiseen harkintaan perustuvan päätöksen esimerkiksi asiakkaan tarvitsemista palveluista. Tämä päätös ei ole sidottu esimiehen ohjeistuksiin tai palvelujen toteuttamiseen varattuun budjettiin. Henkilökohtainen virkavastuu liittyy myös siihen, että lastensuojelun sosiaalityöntekijä voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos hän rikkoo lakia tai laiminlyö velvollisuuksiaan tai työtehtäviään. 

Lastensuojelun kriisi on ollut kestoaiheena mediassa jo kymmeniä vuosia. Lastensuojelun asiakasmääriä ei ole saatu kohtuullistettua tai työolosuhteita korjattua riittävällä tavalla. Tällä on kriittisiä vaikutuksia muun muassa asiakkaan ja työntekijän oikeusturvaan sekä asiakasturvallisuuteen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ei tulisi jäädä työssään näin yksin. Heidän tulisi saada haastavaan työhönsä ja vaativien päätöksien tekemiseksi kaikki mahdollinen käytettävissä oleva tuki. Aranevan mukaan laki mahdollistaa lastensuojelun sosiaalityöntekijälle asiantuntijaryhmän tuen. Valitettavasti tällaisia asiantuntijaryhmiä ei kuitenkaan tosiasiallisesti ole kaikkialla lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden käytettävissä. Tällaista lain tarkoittamaan asiantuntijaryhmää ei tule sekoittaa systeemiseen työtapaan lastensuojelussa, sillä ne palvelevat varsin eri tarkoituksia.

Tilaisuus kokosi linjoille parhaimmillaan 91 henkilöä, ja osallistujat tulivat eri puolilta Suomea. Puhujien esitykset on toimitettu tilaisuuden osallistujille, ja ISOn asiantuntijoiden diat löytyvät myös Materiaalipankki-sivulta.