Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Mielen hyvinvointia iäkkäiden palveluihin -seminaari
-

Julkaistu

Mielen hyvinvointia iäkkäiden palveluihin -seminaari

Kuopiossa järjestettiin 16.11. Mielen hyvinvointia iäkkäiden palveluihin -seminaari. Iltapäiväseminaareissa keskusteltiin ikäihmisten mielenhyvinvoinnista ja tutustuttiin voimaantumisen tukemisen taitoihin. Lisäksi seminaareissa paneuduttiin Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnissa kehitettyihin mielen hyvinvointia edistäviin toimintatapoihin sekä kuultiin kommenttipuheenvuorot STM:n erityisasiantuntija Soile Ridanpäältä ja Itä-Suomen yliopiston dosentti Tarja Välimäeltä.

Tilaisuus järjestettiin osana Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hanketta (2021–2022). Hankkeen rahoittaa STM ja se on osa kehittämiskokonaisuutta, jonka tavoitteena on vahvistaa mielenterveysosaamista kunnissa.

Tilaisuuden esityksissä ikäihmisten mielen hyvinvointiin liittyen todettiin muun muassa seuraavaa:

 • ikääntyneiden palveluissa täytyy lisätä mielenterveyspalveluosaamista
 • kokemusasiantuntijat, vertaistuki, järjestöt myös tärkeitä toimijoita
 • yhteisöllisyyden lisääminen asuinalueilla ja ympäristöissä, vähennetään yksinäisyyttä kohtaamispaikoilla, yhdessä tekemisellä ja yhdessäolon mahdollistamisella
 • maksu ei saisi olla esteenä sille, että tehdään yhdessä ja harrastetaan
 • mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen kuuluvat nykyaikaiseen johtamiseen (ajankohtainen tieto, ennakoidaan muutoksia, tehdään ja suunnitellaan asioita yhdessä, vahvistetaan resilienssiä, vaikutetaan yhteisiin asioihin, tuetaan ja kuunnellaan toisiamme)
 • mielenterveys tulee nähdä voimavarana
 • mielen hyvinvointi tarkoittaa omaa kokemusta hyvinvoinnista ja mielen tasapainosta – omakohtainen kokemus
 • mielen hyvinvointi on muuntuva ja vahvistettavissa oleva voimavara
 • tulisi nähdä ikäihmisten moninaisuus ja erilaiset elämäntilanteet
 • myöhäiskeski-ikä -termi
 • ikääntymisen myönteiset vaikutukset: elämänkokemus, elämäntaidot, resilienssi
 • kokemusten kautta syntyy parempi ja syvempi hahmotus asioista sekä erilaisten näkökulmien ymmärtäminen

Mielen hyvinvoinnin teemaan liittyvää materiaalia (linkit avautuvat uuteen ikkunaan):