Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Taklataan tiedolla rakenteellisia ongelmia!
-

Julkaistu

Taklataan tiedolla rakenteellisia ongelmia!

ISOn Rakenteellinen sosiaalityö käytäntöön-valmennus starttasi 29.1.2024 aloituswebinaarilla. Teemana olivat rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotannon ja tiedolla vaikuttamisen keinot. Asiantuntijana kuultiin yliopistonlehtori ja tutkija Sirpa Kannasojaa, joka toimi tutkijana MoRa-tutkimushankkeessa vuosina 2021–2022. Kannasoja tarjosi kuulijoille tutkittua tietoa rakenteellisen sosiaalityön nykytilasta ja monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön toimintamallin soveltamisesta.

Kannasoja määritteli heti esityksensä alussa käsitteet rakenteelliselle sosiaalityölle, rakenteille ja monitoimijuudelle. Hän kertoi rakenteellisen sosiaalityön moniulotteisesta lainsäädännöllisestä pohjasta sekä suomalaisen ja kansainvälisen rakenteellisen sosiaalityön ominaispiirteistä.

Kannasoja sanoitti MoRa-tutkimushankkeen tuloksia ja rakenteellisen sosiaalityön käytännön toteuttamisen tapoja Anneli Pohjolan rakenteellisen sosiaalityön tehtäväjaottelun (tieto-, inkluusio-, strategia- ja oikeudenmukaisuustyö) kautta. MoRa-kyselytutkimuksessa oli hyödynnetty kaikkiaan 585 julkisella sektorilla työskentelevän sosiaalityöntekijän vastauksia. Esityksessä käsiteltiin myös muun muassa erilaisia sosiaalityön professionaalisen tiedon lajeja, tutkimuksellisia lähtökohtia tietoon, tiedontuotantoa, tietotyötä eri toimijoiden tehtävistä käsin sekä tiedolla johtamista.

Nostoja Kannasojan esityksestä:

  • Ei ole rakenteista vapaata sosiaalityötä.
  • Köyhyys on hyvä esimerkki rakenteellisesta ongelmasta: köyhyyttä synnyttävät ja ylläpitävät monet sellaiset mekanismit, joihin yksilö ei voi itse vaikuttaa.
  • Sosiaalihuollossa tulisi vaikuttaa siihen, että rakenteet eivät ainakaan estäisi kansalaisten hyvinvoinnin toteutumista.
  • Jos laki tuottaa negatiivisia seurauksia asiakkaiden tilanteisiin, silloin tulee tehdä töitä lain muuttamiseksi!
  • Jos tukea tai palvelua ei ole jollekin asiakasryhmälle saatavilla, tulee tilanne tuoda esiin, jotta palvelua voidaan järjestää tai kehittää!
  • Monitoimijaista rakenteellista sosiaalityötä tehdään vuorovaikutteisesti ja yhteisen tavoitteen suuntaisesti. Voimavarana monitoimijuudessa on näkemysten eriävyys ei samanmielisyys!
  • Sosiaalihuollon asiakastyössä näkyvät ilmiöt tulee saattaa laajempaan tietoisuuteen - niin kansalaisille kuin poliittisille päättäjille.
  • Sosiaalihuollossa lukuisten saman ongelman kanssa painivien asiakkaiden kanssa työskenneltäessä kertyy työntekijöille tietoa, jota voi kutsua käytännön viisaudeksi. Asiakastyössä voidaan havaita myös jonkun toimintamallin tai menetelmän hyödyllisyys ja soveltuvuus jollekin toiselle asiakasryhmälle.
  • Kannasojan päätelmä MoRa -tutkimushankkeen kyselytutkimustulosten valossa oli kaiken kaikkiaan, että sosiaalityöntekijöissä työyhteisöineen on valtava potentiaali rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiselle!
  • Rakenteelliselle sosiaalityön toteuttamiselle tarvitaan kuitenkin organisaation tuki: Työntekijöillä tulee olla lupa tehdä työtänsä kriittisesti, poliittisesti ja uudistavan työotteen keinoin. Sosiaalihuollossa tulee olla oikeus nostaa esille rakenteellisia epäkohtia ja kehittämisehdotuksia niin palvelujärjestelmän sisällä kuin sen ulkopuolella.

Taklataan tiedolla myös alamme näkymättömyyttä ja hiljaisuutta!