Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
ISO-toiminta
-

Kansa-koulu 5

Kansa-koulu 5 – Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen yhteiskehittämällä -hanke edisti sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisrakenteiden muodostumista yhteistyössä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa.

Hankkeen mainoskuva

Ajankohtaista

 • Kansa-koulu 5 -hanke on päättynyt 31.3.2024. Kiitämme lämpimästi kaikkia kehittämistyössä mukana olleita!
 • Lue hankkeen viimeinen uutiskirje tästä (linkki avautuu uuteen ikkunaan)
 • Kirjaamisen kehittämistyö jatkuu "Kansa-koulu 6 – Sosiaalialan kirjaamisosaamista tukemassa" -hankkeessa, johon on saatu EU-rahoitusta ajalle 1.5.-31.12.2024. ISO on yksi hankkeen osatoteuttajista 50 % työpanoksella. ISOn hanketyöntekijänä tulee työskentelemään kehittäjäkoordinaattori Kirsi Kaartinen.

Pysy kärryillä hankkeen ajankohtaisista uutisista myös jatkossa tilaamalla Kansa-koulun uutiskirje (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Hankkeen aikaansaannokset

Alapuolelle on listattu kaikki hankkeen tuotokset ja toimintamallit, jotka löytyvät Innokylästä. Linkit avautuvat uusiin ikkunoihin.

 • Kansa-koulu 5 -hankekokonaisuus Innokylässä
  • täältä löydät kuvauksen koko hankkeen toiminnasta ja keskisimmistä tuloksista
  • kaikki hankkeen toimintamallit löytyvät kootusti tämän hankekokonaisuuden alta
 • Kirjaamisasiantuntijavalmennus
  • hanke järjesti yhteensä 36 valmennusryhmää suomeksi ja ruotsiksi digitaalisella oppimisalustalla
  • ryhmistä valmistui 728 uutta kirjaamisasiantuntijaa
 • Aluekoordinaattoritoiminta
  • jokaisessa hanketta toteuttavassa osaamiskeskuksessa työskenteli aluekoordinaattori, joka vastasi omalla osaamiskeskusalueellaan tehtävästä yhteistyöstä hyvinvointialueiden kanssa
  • keskeinen tehtävä oli kirjaamiskoordinaattoreiden tukeminen hyvinvointialueiden omassa kirjaamisen kehittämisen työssä ja alueellisen kirjaamisasiantuntijoiden verkoston toiminnassa
 • Avainhenkilöverkoston toiminta
  • avainhenkilöverkostoon kutsuttiin hyvinvointialueiden kirjaamisen kehittämisestä vastaavia henkilöitä
  • hankkeen päättyessä verkostossa oli mukana 54 avainhenkilöä
  • keskeinen toimintatapa oli yhteinen työpajatyöskentely, joka toimi vertaistuen, yhdessä oppimisen sekä hyvien käytäntöjen jakamisen areenana
 • Projektiryhmä
  • kansalliseen projektiryhmään kutsuttiin edustajat Kansa-koulun keskeisistä kansallisista sidosryhmistä: Kelan Kanta-palveluista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Sosiaali- ja terveysministeriöstä
  • keskeisin tehtävä jatkuvan vuoropuhelun ylläpitäminen sekä tilannekuvan tuottaminen kansallisen tason toimijoiden kehittämisestä
 • Yksityisten toimijoiden verkosto
  • verkostoon kutsuttiin yksityisten organisaatioiden kirjaamisen kehittämisen parissa työskenteleviä ammattilaisia Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenjärjestöistä
  • hankkeen aikana järjestettiin 11 tapaamista, joista osa oli kohdennettu verkoston pienille ja osa suurille organisaatioille
  • keskeisin tehtävä kirjaamisen kehittämiseen liittyvien tarpeiden kerääminen, tilannekuvan kokoaminen sekä kirjaamisen kehittämisen kiinnittäminen osaksi sosiaalihuollon yleisen kehittämisen ja valvonnan rakenteita
 • Sosiaalihuollon kirjaamisen peruspaketti
  • hankkeessa tuotettiin sosiaalihuollon kirjaamisen peruspaketin käsikirjoitus, jonka työstäminen eteenpäin sosiaalihuollon kirjaamisen peruskurssiksi jatkuu Kansa-koulu 6 -hankkeessa

Muut tuotokset

 • Esihenkilöille suunnattu tietopaketti kirjaamisen kehittämisen hyödyistä ja tärkeydestä löytyy tästä (linkki avautuu uuteen ikkunaan)
 • Hanke osallistui THL:n kokoamaan kansalliseen sote-kirjaamisen kehittämistä edistävään verkostoon ja jakoi sen käyttöön mm. kirjaamisasiantuntijoiden roolikuvaukset sekä vinkkejä asiantuntijaverkoston kokoamiseen ja koulutussuunnitteluun
 • Hankkeen tuottamat diaesitykset on päivitetty avoimeen materiaalipankkiin (linkki avautuu uuteen ikkunaan)
 • Kirjaamisfoorumi on Kansa-koulu-hankkeiden luoma digitaalinen oppimisympäristö, jossa kirjaamisasiantuntijoiden valmennukset toteutettiin. Varsinaisen oppimisympäristön lisäksi Kirjaamisfoorumin ympärille rakennettiin verkkosivut, joilta löytyy avointa oppimateriaalia, kirjoituksia sosiaalihuollon kirjaamisesta sekä tietoa Kansa-koulu-hankkeiden järjestämistä valmennuksista ja kirjaamisasiantuntijana toimimisesta. Lue lisää osoitteessa www.kirjaamisfoorumi.fi (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Hankefaktat

Kansa-koulu 5 -hankkeen toiminta-aika oli 1.1.2023-31.3.2024 ja toteutuksesta vastasivat yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskukset. Hankkeen rahoitus tuli Sosiaali- ja terveysministeriön kautta myönnetystä avustuksesta, joka oli osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (Next Generation EU).

Hanketyötä tehtiin kansallisella, alueellisella ja hyvinvointialueiden tasolla. Hankkeen toiminta jakautui kahteen työpakettiin:

 1. Luodaan pysyviä kansallisia toimintamalleja kirjaamisen kehittämiseen.
 2. Jalkautetaan kansallisia kirjaamisen ohjeita ja määräyksiä. Hyvinvointialueille muodostuu kirjaamisen kehittämisen rakenteita sekä kehittämistä ja oppimista tukevia verkostoja.

Viestintäkanavat

 • Hankkeen nettisivut löytyvät Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hankesivulta (linkki avautuu uuteen ikkunaan) sekä osoitteesta Kirjaamisfoorumi.fi (linkki avautuu uuteen ikkunaan)
 • Hanketta pystyi seuraamaan myös viestipalvelu X:ssä (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Aiemmat Kansa-koulu-hankkeet

Valtakunnalliset Kansa-koulu-hankkeet ovat vahvistaneet sosiaalihuollon kirjaamisosaamista jo vuodesta 2015. Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyöllä toteutetuissa hankkeissa on vuosien varrella tarjottu lukuisille organisaatioille tukea kirjaamisosaamisen kehittämiseen ja valmennettu tuhansia sosiaalialan kirjaamisasiantuntijoita työyhteisöihin ympäri Suomea. Kahta ensimmäistä hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom ja rahoitti THL. Kolmannesta hankkeesta lähtien hallinnointi on ollut Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vassossa ja rahoitus on tullut STM:n kautta. Alla olevasta listauksesta löydät linkitykset aikaisempien Kansa-koulu-hankkeiden aikaansaannoksiin, jotka on koottu kunkin hankkeen omaan Innokylä-kokonaisuuteen. Sieltä löytyvät tarkemmat kuvaukset jokaisen hankkeen toiminnasta ja tuloksista. Kaikki linkit avautuvat aina uuteen ikkunaan.

Teeman materiaaleja

Tiedostot

.pdf
Kansa-koulu 5: hankkeen yleisesittely, kevät 2023

Blogikirjoitukset

Seuraa somessa

Ota yhteyttä

Päivi Malinen

kehittämispäällikkö

044 024 6415

paivi.malinen@isonet.fi

Lumo_hankeorganisaatioiden_logot