Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Aika oppia yhdessä ammattilaisiksi – SOKK-hanke pilottivaiheeseen
-

Aika oppia yhdessä ammattilaisiksi – SOKK-hanke pilottivaiheeseen

SOKK-hanke on ylittänyt puolivälinsä, ja on siirtymässä kohti konkreettista monialaisen käytännönopetuksen ja ohjaajakoulutuksen toteuttamista. Olemme avanneet sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille suunnatun digitaalisen oppimisympäristön DigiCampus Moodlessa. SOKK- digitaalinen oppimisympäristö sisältää SOKK-opiskeluun ja oppimisympäristöihin, eri sote-aloihin ja niiden yhteistyöhön ja monialaisen työskentelyn taitoihin liittyvää oppimateriaalia podcastien, luentotallenteiden, erilaisten interaktiivisten materiaalien sekä testien ja oppimistehtävien muodossa. Samaan aikaan olemme käynnistäneet myös Opi ohjaajaksi -koulutuksen pilotoinnin. Se on kolmesta opintojaksosta koostuva, monialaisen käytännönohjauksen koulutuskokonaisuus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutuksessa paneudutaan monialaisen ohjaamisen pedagogiikkaan, käytännönohjauksen työkaluihin ja ympäristöihin sekä monialaisen ohjauksen verkostoihin.

Monialaisten käytännönjaksojen pilotoinnit käynnistyvät marraskuussa. SOKK-käytännönjaksolla monialaista yhteistyötä harjoitellaan hankkeen yhteistyökumppaneiden käytännön oppimisympäristöissä: Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa, KYSin akuuttiosastolla, Päihdepalvelusäätiöllä, Rautavaaran kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä. Olemme rakentaneet yhdessä monialaisen työskentelyn malleja ja työkaluja osaksi heidän olemassa olevia käytänteitään. Esimerkiksi Päihdepalvelusäätiöllä, jossa monialainen työskentely on vahvasti työn arkipäivää, hankkeessa suunniteltu monialaisen hoito- ja palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli sekä siihen kiinnittyvät hoito- ja palvelusuunnitelmat nivoutuivat luontevasti osaksi päivittäistä työskentelyä. Kuopion kaupungin aikuissosiaalityön ja perusterveydenhuollon palveluissa taas lähdimme jokseenkin ”puhtaalta pöydältä” rakentamaan monialaisen työskentelyn mallia, jossa asiakkaat ohjautuvat sosiaalityöntekijän kautta opiskelijatiimin suorittamaan monialaiseen arviointiin. Arvioinnin pohjalta opiskelijat tekevät oman alansa ohjaajien tukemana aidosti palveluita integroimaan pyrkivän ja asiakkaan palvelupolkua helpottamaan tähtäävän monialaisen hoito- ja palvelusuunnitelman. Pilotoinnin jälkeen näemme, miten mallit toimivat, mitä kehitettävää niissä on, ja miten ammattilaiset itse arvioivat muutosta monialaisessa työskentelyssään ja sen asiakasvaikuttavuudessa.

SOKK-hankkeen tavoitteena on kehittää ammattien välistä käytännönopetusta ja vahvistaa monialaista yhteistyöosaamista Pohjois-Savon alueella. Hankkeessa ovat mukana hoitotieteen, lääketieteen, ravitsemustieteen ja sosiaalityön koulutus Itä-Suomen yliopistosta sekä fysioterapian, hoitotyön ja sosionomikoulutus Savonia-ammattikorkeakoulusta. Toteutamme hankkeen ajalla 1.1.2020–31.12.2022. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lue lisää SOKK-hankkeen nettisivuilta (linkit avautuvat uudessa ikkunassa)

Instagram: @sokkhanke 

Twitter: @SOKKhanke

Kirjoittajat

Taru Kekoni
sosiaalityön yliopistonlehtori, SOKK-hanke, Itä-Suomen yliopisto
Anna Miettinen
yliopisto-opettaja, SOKK-hanke, Itä-Suomen yliopisto

Artikkelin asiasanat

monialaisuus