Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Monialainen yhteistyö kantaa hedelmää
-

Monialainen yhteistyö kantaa hedelmää

Sote-sektorilla on keskusteltu useiden vuosien ajan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tiivistämisestä sekä palvelujen yhteensovittamisesta, mutta konkreettiset toimet sote-integraation aikaansaamiseksi eivät ole tuottaneet asiakkaiden kannalta olennaista muutosta. Vaikka kehittämistä on yritetty aiemmin viedä eteenpäin vain vähäisillä tuloksilla, on meidän sote-toimijoiden edelleen uskottava muutosten mahdollisuuksiin. Miksi? Koska sote-palveluja käyttävät asiakkaat tarvitsevat selkeämpiä palvelukokonaisuuksia, eikä siiloutuneita palveluita, joista asiakasta ohjataan luukulta toiselle. Lisäksi asukkaiden tulee saada laadukkaat palvelut jo perustasolta.

Tavoitteena sote-integraatiota tukevat toimintamallit

Työskentelen kehittäjä-sosiaalityöntekijän tehtävässä Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmassa Pohjois-Savossa Laatu ja vaikuttavuus-työpaketissa, josta Varkaus vastaa. Kehittämistyössä tavoitellaan aidosti sote-integraatiota mahdollistavia työtapoja monialaisen tiimityön mallin kautta. Monialaisuuden vahvistaminen tulevaisuuden sote-keskuksissa on keskeisenä tavoitteena koko Pohjois-Savon alueen laajuisesti.

Työpakettimme monialaisen tiimityön mallin kehittämistyöryhmässä on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita ja järjestöjen edustajia. Olen kokenut erittäin antoisana sen, että olen saanut ympärilleni mahtavan asiantuntijajoukon, joka on ennakkoluulottomasti lähtenyt yhteiskehittämisen periaatteilla tuottamaan mallia, jolla voimme oikeasti tarjota tulevaisuudessa asiakkaille parempia palveluja. Olemme työryhmänä määritelleet kolme kehittämistyömme keskeisintä tehtävää ja ne ovat:

  • Asiakkaan sujuva palvelupolku
  • Nimetty vastuutyöntekijä, jolla on olennainen tieto asiakkaan kokonaistilanteesta
  • Saumaton yhteistyö ammattilaisten välillä

Asiakkaan kokemus on kehittämistyön tärkein lähtökohta

Kun kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja järjestöjen edustajien kanssa, tulee asiakkaan kokemus aidosti huomioitua koko prosessin ajan. Asiakkaan äänen äärelle pysähtyminen on yksi keskeisimmistä asioista palvelun laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Kehittämistyössä tulisikin aina miettiä sitä, ketä varten muutoksia tehdään. Toki työskentelyn ympärille muotoutuu tavoitteita niin organisaation kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Silti mielestäni kehittämistyön lähtökohtana tulisi olla: Asiakasta varten.

Kirjoittajat

Sanna Tchaplinski
kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma, Varkauden kaupunki

Artikkelin asiasanat

sosiaaliala
sote-uudistus
vaikuttavuus