Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Paikalliset ilmiöt esiin sosiaalisella raportoinnilla
-

Paikalliset ilmiöt esiin sosiaalisella raportoinnilla

ISOn SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeessa mukana olevat avainkumppanimme kehittävät erikseen ja yhdessä sosiaalialan rakenteellista työtä monin eri tavoin. Yksi eniten kiinnostusta herättäneistä aiheista on ollut sosiaalinen raportointi. SOSRAKE-hankkeen alueella sosiaalisessa raportoinnissa on pitkät perinteet erityisesti Kainuun sotessa, ja sosiaalityöntekijä Anne Tuikka on ollut tärkeä apu menetelmän levittämisessä hankkeen alueella.

Yksinkertaisimmillaan kuvattuna sosiaalinen raportointi tarkoittaa sosiaalityön arjessa syntyvän tiedon keräämistä – niin negatiivisista kuin positiivisista ilmiöistä ja tilanteista. Tiedon keräämisen lisäksi oleellista on sen käsittely ja vieminen eteenpäin. Käytännössä tiedon koostaminen on kätevintä toteuttaa sähköisellä lomakkeella, johon työntekijät käyvät syöttämässä havaintojaan. Saadun tiedon käsittelyyn on monia eri käytäntöjä. Esimerkiksi Kainuun sotessa kertynyt tieto viedään 3‒4 kertaa vuodessa kokoontuvan rakenteellisen sosiaalityön työryhmän käsittelyyn. Työryhmässä on jäseniä laajasti eri sosiaalipalveluista, mikä mahdollistaa monipuoliset keskustelut ja verkostojen hyödyntämisen tiedon viemisessä eteenpäin.

Sosiaalinen raportointi vaatii toimiakseen organisaatioiden ja työntekijöiden sitoutumista. Työntekijöille pitää olla tarjolla helppokäyttöinen systeemi tiedon syöttämistä varten ja aihetta on pidettävä esillä työyhteisössä. Organisaation esihenkilöiden on oltava kiinnostuneita kertyneestä tiedosta, ja heidän on tuettava tiedon eteenpäin viemistä. Organisaatiot hyötyvät sosiaalisen raportoinnin tuottamasta tiedosta kehittäessään omia palveluitaan. Lisäksi tiedosta hyötyvät ja sitä tarvitsevat kunnalliset hyvinvointityötä tekevät työryhmät sekä poliittiset päättäjät. Tärkeä tiedon välittämisen kanava on myös julkiseen keskusteluun osallistuminen median kautta.

Tämä blogi-kirjoitus sai innoituksensa Kainuun soten ja Essoten kesäkuisesta yhteispalaverista, joka toimi lähtölaukauksena sosiaalisen raportoinnin käyttöönotolle Essoten aikuissosiaalityössä. Kuten kirjoituksen alussa mainitsin, on sosiaalinen raportointi herättänyt kiinnostusta laajasti. SOSRAKE-hankkeen kautta on parhaillaan suunnitteilla syksylle menetelmän esittelyä myös Ylä-Savon soten ja Siun soten aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöille.

Henkilökohtaisesti olen hyvin iloinen tällaisen yhteistyön lisääntymisestä. Oli se sitten hankkeen kautta tai muissa verkostoissa, on eri toimijoiden sekä alueiden välisessä yhteistyössä sosiaalialalla voimaa!

Lisäluettavaa ja -katsottavaa:

Kirjoittajat

Iiro Väisälä
projektipäällikkö, SOSRAKE-osaamisverkosto-hanke

Artikkelin asiasanat

aikuissosiaalityö
rakenteellinen sosiaalityö
SOSRAKE-hanke