Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Yksin ei pärjää kukaan
-

Yksin ei pärjää kukaan

LUMO-hanke ja Pesäpuu ry järjestivät marraskuussa avoimen verkkodialogin: ”Onnistunut monialainen yhteistyö nyt ja tulevaisuudessa”. Osallistujat pohtivat sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukea eri näkökulmista yhteistä ymmärrystä rakentaen. Mukana oli varhaiskasvatuksen, koulun, lastensuojelun ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä kokemusasiantuntijoita.

Systeemistä työotetta vahvistetaan parhaillaan lastensuojelussa kansallisesti. Kautta aikojen viheliäisiä ongelmia on ratkottu onnistuneesti nuotiopiirissä. Osaamisen hyödyntäminen yli sektorirajojen on resurssiviisasta. Dialogimme osallistujien mukaan yhdessä lapsen tai perheen kanssa asioiden tarkastelu luottamuksen ilmapiirissä ja eri näkökulmista on vaikuttava interventio sinällään. Kuulluksi tuleminen edistää asiakkaan sitoutumista. Oppivassa ja toisia kunnioittavassa vuorovaikutuksessa myös ammattilaisten osaaminen rikastuu.

Yhteisen ymmärryksen rakentaminen. Läsnäolo, kasvokkain kohtaamiset . Turvallisuus, avoimuus ja luottamus. Osallisuus, asianomistajuus, lapsen/nuoren tuntemus. Utelias, oppiva vuorovaikutus, asioita ei ratkaista etukäteen. Jatkuvuus vuorovaikutussuhteissa. Kokemus kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi tulosta Vahvuuksien huomaaminen Joustavuus ja ketteryys - kuule, hyväksy, auta. Selkeät roolit, vastuut ja niiden avaaminen asiakkaalle.

Kohtaamisissa kokemus kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta on tärkeää. Yhteistyössä on oltava mukana ihmisiä, jotka tuntevat lapsen hyvin. Kokemusnuoren sanoin: ”Ainoa omainen on viranomainen” ‒ ajatus on kolkko. Aitoja suhteita sekä lapsen yhteyksiä läheisiinsä on tärkeää ylläpitää. Jatkuvuus on erityisen tärkeää sijaishuollon päättyessä.

Yksin ei pärjää kukaan, me tarvitsemme toisiamme. Jokaisen toimijan toiminnan tulee olla hyvää ja jokaisen tulee kantaa oma ammatillisen vastuunsa, mutta sitten tehdään yhdessä. Kun koulussa saadaan tarvittava tieto, voidaan mennä sydämellä ja vahvalla yhteisellä asenteella eteenpäin. ”Aikuisten on luovuttava vallan kahvasta ‒ nuoret ovat keskiössä”, kiteyttää rehtori.

Dialogissa lausuttua:

”Monialaisessa yhteistyössä on onnistumisia ne tilanteet ja hetket, kun on keskusteltu riittävän pitkään, että on ymmärretty yhdessä asioita.” - perusturvajohtaja

”Sain lääkärinä yhteistyöpyynnön tulla yhdessä miettimään perheen sekä muiden toimijoiden kanssa haastavaa tilannetta. Koin hyvänä, ettei tarvinnut arvioida yksin. Vältyttiin päällekkäisyyksiltä, pallottelulta ja lähetteiden odottelulta.”- lääkäri

”Pyysimme sosiaalityöntekijää koululle, kun oppilaan tilanne vaati puuttumista. Hän tunsi nuoren pitkältä ajalta. Lastensuojelun mukaan tulo oli täynnä lämpöä, arvostusta ja empaattista kohtaamista. Yhdessä saatiin aikaan vaikutusta. Sen näki nuoren olemuksesta.”- rehtori

”On ollut ihana nähdä, miten ketterästi koulu lähtee toimimaan sijoitetun lapsen kohdalla. Luovii esimerkillisesti ja asiantuntevasti.” - psykiatrinen sairaanhoitaja

”Isäni kuoltua minulle tarjottiin keskusteluapua, mutta ajattelin keskittyä koulunkäyntiin. Surutyö yksin ei ollutkaan yksinkertaista. Mua kannustettiin käymään kummitädin luona. Lastensuojelussa pitää pyrkiä siihen, että yhteys läheisiin laitoksen ulkopuolelle säilyy.” - kokemusasiantuntija

Erätaukodialogi oli osa Lumonaari-webinaarisarjaa, joka jatkuu keväällä 2022.

Kirjoittajat

Christine Välivaara
kehittämispäällikkö, psykologi, Pesäpuu ry

Artikkelin asiasanat

LUMO-hanke
monialaisuus