Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Huudeilla – Ymmärrystä kohtaamisista
-

Huudeilla – Ymmärrystä kohtaamisista

Mitä sinulla olisi sanottavana kotikulmistasi? Mitkä asiat tekevät kaupunginosastasi juuri sen, että viihdyt siellä, tai kenties et? Tätä Sirkkulanpuiston etsivän päihdetyön EPIS! -hanke yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa lähti Kuopion kaupunginosiin selvittämään.

EPIS! -hankkeen yksi tavoitteista on vähentää päihteiden ongelmallisesta käytöstä johtuvia ympäristöhaittoja. Tavoitetta, jolla kuntalaisten koettua turvallisuuden tunnetta pyritään parantamaan, voidaan edistää esimerkiksi ympäristön siisteyttä ehostamalla tai päihteidenkäyttäjiin kohdistuvan stigman vähentämisellä. Missä tätä ympäristötyötä olisi tarve tehdä, osaavat vastata parhaiten kuntalaiset itse.

Kuluvan vuoden huhtikuun lopulla toteutimme kahdeksalla Kuopion asuinalueella katukyselyn, jonka avulla halusimme koota kuntalaisten näkemyksiä omista asuinalueistaan. Pelkästään hankkeen työntekijöiden voimin kyselyn järjestäminen olisi ollut melkoisen suuri taakka, joten kysäisimme avuksemme Humakin opiskelijoita. Yhteistyö mahdollistui joustavasti melkoisen nopeallakin aikataululla, sillä Humak näkee merkityksellisenä työelämäläheisen tavan toteuttaa koulutusta, jossa oppiminen tapahtuu autenttisissa toimintaympäristöissä.

Opiskelijaryhmä suoritti osan Hyvinvointipalvelut -opintojaksosta ohjatusti ideoiden, suunnitellen, toteuttaen ja arvioiden Kuopion asuinalueilla koettua viihtyisyyttä käsittelevää katukyselyä. Kyselyn toteutuksessa vastaajia ei johdateltu kiinnittämään vastauksessaan huomiota esimerkiksi asuinalueen päihdetilanteeseen tai sen näkyvyyteen katukuvassa. Kysely suoritettiin osin sosiaalisen median avulla. Keskeisimmässä roolissa oli kuitenkin jalkautua kohtaamaan ihmisiä heidän omissa arkisissa ympäristöissään. Kohtaavan työn nykyiset ja tulevaisuuden ammattilaiset tavoittivat kyselyn toteutuspäivinä 116 ihmistä ostareilta asioimassa, työmatkoilta, koirapuistoista, lenkkipoluilta tai jopa parkkipaikalta renkaanvaihdon lomassa.

Vaikka kyselyn tulos on tieteellisesti epäpätevä, nousi kyselyn vastauksista esiin mielenkiintoisia huomioita asuinalueista. Vastauksista pystyi tekemään melko hyviä johtopäätöksiä siitä, millaisista palveluista koettu hyvinvointi muodostuu eri ikäryhmille. Esimerkiksi kiireettömien kohtaamispaikkojen, apteekin tai pankkipalvelujen puute nostettiin esiin etenkin ikäihmisten taholta. Odotetusti päihdeteema nousi melko selkeästi esiin osissa vastauksia. Ennen kaikkea oli huomionarvoista, että ihmiset pysähtyvät juttelemaan erittäin mielellään heidän omissa ympäristöissään.

EPIS! -hanke jatkaa ihmisten kohtaamista, ja jakaa kaduilta kerättyä tietoa eteenpäin verkostoyhteistyössä kuopiolaisille toimijoille. Katuraportoinnissa korostuu etenkin niiden ihmisten äänet, jotka muuten ovat hiljaisia tai hiljennettyjä.

Kirjoittajat

Antti Savolainen
Sirkkulanpuiston etsivän päihdetyön EPIS!-hanke
Outi Väyrynen
Lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak

Artikkelin asiasanat

aikuissosiaalityö