Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Osaamista ja intoa rakenteelliseen työhön
-

Osaamista ja intoa rakenteelliseen työhön

Olen Paula Leppänen ja työskentelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) tutkimus- ja kehityshankkeiden parissa. Aloitin huhtikuun alussa SOSRAKE-hankkeen projektiasiantuntijana. Ennen XAMK:lle siirtymistä toimin usean vuoden ajan yhteiskunnallisten aineiden opettajana toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa pääkaupunkiseudulla. Erityiskiinnostukseni kohteina on ollut sosiaalialan osaamisen kehittäminen, kansainvälisten osaajien perehdyttäminen suomalaiseen työelämään sekä digitaalisten työelämätaitojen kehittäminen. Ehkä näiden kiinnostuksen kohteiden vuoksi minua pyydettiin mukaan SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeeseen, jonne tarvittiin XAMK:lta uusi osa-aikainen työntekijä.

Ensitunnelmat SOSRAKE-hankkeesta ja hanketiimiin mukaan hyppäämisestä ovat olleet positiivisia. Hanke näyttää toimivan alueellisesti hyvin aktiivisesti ja hanketiimi koostuu alan rautaisista ammattilaisista. Tällaisessa tiimissä on aina ilo työskennellä, vaikka tulisikin mukaan kesken hankekauden.

Ensimmäisiä tehtäviäni oli osallistua hankkeen järjestämän sosiaalialan rakenteellisen työn opintojaksopilotin lähiopetuspäivään 6.4. Hanketiimissä tapahtuneen yllättävän poissaolon vuoksi pääsin lopulta vetovastuuseen kyseisestä päivästä. Onneksi yhdessä hanketiimin Elsa Husun avustuksella päivä sujui pienestä paniikista huolimatta hienosti.

Opintojaksolle osallistuneet sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat osallistuivat aktiivisesti lähiopetuspäivän keskusteluihin, ja myös päivän asiantuntijaluennot onnistuivat hyvin. Mikkelissä kuulimme Kainuun aluekehittäjä Anne Tuikan alustuksen Piilolankankaan lähiötuvan toiminnasta Kuhmossa. Asiantuntijaluennolla ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja innoitti tarkastelemaan omaa työhistoriaa ja tunnistamaan sieltä rakenteellisen sosiaalityön tekoja. Puheenvuorot sytyttivät itsessäni taas henkiin rakenteellisesta sosiaalityöstä innostujan ja siihen innostajan.

Oli mahtavaa kuulla sosiaalialan kuulumisia ja saimme osallistujilta hankkeelle arvokasta tietoa kentältä. Saimme palautetta opintojakson sähköisestä oppimisympäristöstä ja kuulimme myös haasteista liittyen oppimistehtävien suorittamiseen, mitä ratkoimme yhdessä. Lisäksi keskustelimme ammattilaisen ja asiakkaan rooleista osana palvelujen kehittämistä ja toteuttamista sosiaalialalla.

Toivon, että pystyn hyödyntämään pedagogista ja asioiden jäsentämiseen liittyvää osaamistani SOSRAKE-hankkeessa XAMK:n osalta niin hyvin kuin se on mahdollista. Kun uusi ihminen tarkastelee jo tehtyjä asioita, saattaa se herättää myös tässä vaiheessa uusia oivalluksia ja ideoita, jotka voivat tukea hankkeen toimintaa. Olemme keskustelleet yhdessä hanketiimin kanssa kohderyhmältä kerättävän palautteen merkityksestä ja olen nostanut esille osaamisverkoston digialustan sekä opintojaksolla hyödynnettävän oppimisympäristön vahvuuksia. Näiden molempien asioiden kriittinen pohdinta on tärkeää hankkeen loppuvaiheen ja tehdyn työskentelyn jatkuvuuden kannalta.

Kirjoittajat

Paula Leppänen
projektiasiantuntija, SOSRAKE-hanke, XAMK

Artikkelin asiasanat

rakenteellinen työ
SOSRAKE-hanke