Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Yhteisöllistä toimintaa jokaiselle paikkakunnalle
-

Yhteisöllistä toimintaa jokaiselle paikkakunnalle

Tiekartta 2030 -selvityksen mukaan sosiaalihuoltolakiin tulisi tehdä säädös sosiaalityössä kehitettävästä ja toteutettavasta jalkautuvasta lähityöstä ja alueperustaisesta yhteisösosiaalityöstä.

Vuodesta 2016 alkaen olen saanut olla mukana aitiopaikalla rakentamassa ja seuraamassa yhteisöllistä lähiötupatoimintaa Kuhmon Piilolankankaalla. Tällä matkalla olen kerta toisensa jälkeen päässyt vertaansa vailla olevan yhteisöllisyyden äärelle.

On vaikea sanoin kuvailla käsin kosketeltavaa lämminhenkistä tunnelmaa, jonka äärelle pääsee paikan päällä käydessään. Lähiötuvan avointen ovien tapahtumassa 29.9.2022 monet kävijät pääsivät kokemaan tunnelman. Kyse on sosiaalialan ytimestä, sosiaalisen todellisuuden hahmottumisesta.

Avointen ovien tapahtumassa kävi kuhina. Alueella asuvat miehet paistoivat lähiötuvan pihalla makkaraa.  Tupaemäntä ja lähiön talkoolaiset olivat taikoneet herkulliset kakkukahvitarjoilut. Puheensorina täytti tuvan.  Tupaan kulkemista oli helpotettu ulko-ovelle rakennetulla liuskalla ja jyrkkien portaiden sijaan tupaan tuleva voi hyödyntää uutta hissiä.

Yhteisöllinen sosiaalityö on myös yksi Tulevaisuuden sosiaalityötä tarkastelevan Tiekartta 2030 -selvityksen (STM:n sivulle, avautuu uuteen ikkunaan) kumppanuuksia rakentavista osa-alueista. Piilolankankaan lähiötuvan toimintaa ja toimintamahdollisuuksia rakensimme vuonna 2016 asukkaista kootulla kehittäjäryhmällä. Toimintaa on ohjannut myös monitoimijainen ohjausryhmä, jossa on edustajia isännöintitoimistosta, kaupungilta, seurakunnasta, asukkaista ja aikuissosiaalityöstä. Ohjausryhmä vastaa asukkailta esiin nouseviin palvelutarpeisiin ja toimii niiden pohjalta. Muun muassa tupaemännän työtä hallinnoi kaupunki ja palkkatuettu työpanos on varmistettu vuodelle 2023.

Sosiaalityössä pitkään toteutetulle yhdyskuntatyölle on ennakoitavissa kasvava tehtäväalue kumppanuuteen perustuvissa lähipalveluissa. Globaali maailma on tänä päivänä yllätyksellinen. Yhteisölliset palvelut ovat yksi ratkaisu myös ennakoimattomien yhteiskunnallisten tilanteiden haltuunotossa. Yhteisösosiaalityöllä on tällöin yhteys myös rakenteellisen sosiaalityöhön.

Piilolankankaan lähiötuvalla asukkaat ovat omatoimisia ja he osallistuvat vapaaehtoistoimintaan talkoissa toistensa auttamiseksi. Tällaista juuri on yhteisösosiaalityö; asukaskeskeistä, toimijakeskeistä ja voimavarakeskeistä - ihmiset nähdään aktiivisina toimijoina ja heitä tuetaan löytämään omat ja verkostojensa voimavarat.

Yhteisötasolla tutkimuksen ja tieteen lähtökohtana on, että hyvinvointi on yhteiskunnassa tavoiteltava tila jokaisen osalta ja se kuuluu kaikille. Kyse on yhteiskunnallisesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja solidaarisuudesta, tasa-arvon kohtuullisesta toteutumisesta.

Piilolankankaan lähiötuvan avointen ovien tapahtumassa oli mukana sosionomiopiskelija, joka kommentoi: ”Tällaista toimintaa pitäisi olla jokaisella paikkakunnalla”.

Kirjoittajat

Anne Tuikka
perheneuvolan sosiaalityöntekijä, Kainuun hyvinvointialue

Artikkelin asiasanat

rakenteellinen sosiaalityö
SOSRAKE-hanke
yhteisösosiaalityö