Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Puuttuva palanen?

Tähän kevääseen päättyi yksi luku sosiaalialan osaamiskeskusten kehittämishistoriassa: systemaattinen sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijavalmennus koko maassa on ohi. Mistä on kysymys?

Osaamiskeskukset ovat vieneet sosiaalialan tiedonhallinnan ja kirjaamisosaamisen vahvistamista sitoutuneesti eteenpäin jo vuodesta 2015. Tuolloin kentälle tarvittiin nopeasti apua uuden sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon tueksi. Sosiaalialan osaamiskeskukset tunnistettiin kansallisella tasolla ainoaksi toimijaksi, jolla on osaamista ja toimintakykyä tähän tehtävään. Näin käynnistyi ensimmäinen Kansa-koulu-hanke.

Rakensimme kattavan valmennuskokonaisuuden, jossa yhdistyvät niin rakenteinen kirjaaminen ja Kanta-palvelut kuin esimerkiksi etiikan, osallisuuden, kielen sekä monialaisen kirjaamisen näkökulmat käytännönläheisine esimerkkeineen. Ajantasainen ja korkealaatuinen materiaali on ollut hyödynnettävissä julkisen materiaalipankin kautta kaikille kiinnostuneille.

Kehittämistoiminta on jatkunut kaikkien sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyönä järjestysnumeroltaan jo viidenteen hankkeeseen – aina maaliskuun loppuun 2024 asti. Matkalla on valmennettu tuhansia sosiaalihuollossa työskenteleviä ammattilaisia kirjaamisasiantuntijoiksi – muutosagenteiksi, jotka toimivat omissa organisaatioissaan toimintakäytäntöjen kehittämisen tukena ja moottoreina.

Alussa kirjaamisen kehittämisrakenteita ei juuri ollut, ja uudet asiat aiheuttivat varmasti monissa ahdistusta ja ihottumaa. Itsekin ajattelin, ettei tämä minua koske, kun en enää asiakastyössä toimi. Toisin kävi: hyppäsin aluekoordinaattoriksi Kansa-koulu II -hankkeeseen ja kuin varkain rakastuin teemaan. Oivalsin, että kyse ei ole ”vain” kirjaamisesta – koko sosiaalihuollon toiminta, asiakkaiden kanssa tehtävä muutostyö ja sen vaikuttavuus tulevat näkyväksi tai jäävät näkymättömäksi kirjaamiseen liittyvän kokonaisuuden kautta.

Vuosien kehittämisyhteistyö näkyy nyt hyvinvointialueilla. Toimintaa ja prosesseja on saatu yhdenmukaistettua ja yhtenäisiä asiakasasiakirjarakenteita otettua käyttöön. Henkilöstön osaamistarpeita tunnistetaan ja niihin vastataan koulutuksilla sekä muilla arkityön tukirakenteilla. Kehittämiseen on saatu myös EU-rahoitusta, jonka turvin hyvinvointialueet ovat voineet palkata kirjaamiskoordinaattoreita asiaa edistämään. Kyseinen hankerahoitus päättyy vuoden 2025 lopussa.

Voimmeko luottaa siihen, että kehittämisresurssit löytyvät myös jatkossa? Rohkenen vahvasti epäillä. Alueiden konkreettinen tukeminen on ollut yksi keskeisin tehtävämme: ensin olimme suoraan kirjaamisasiantuntijoiden tukena ja myöhemmin kirjaamiskoordinaattoreiden sekä muiden kehittämisvastuuta kantavien ammattilaisten rinnalla. Valmennusten ohessa on aina kuljetettu verkostotyön, vertaistuen ja vertaisoppimisen näkökulmia.

Osaamiskeskukset ovat olleet välittäjinä ja promoottoreina paikallisen ja kansallisen kehittämistyön risteyskohdissa, tarjonneet valmennusta sekä osaavien ammattilaisten kohtaamisen mahdollisuuksia. Olemme saaneet palautetta siitä, että yhteistyö on koettu todella tärkeäksi. Tätä ei jatkossa ole tarjolla, sillä Kansa-koulun aluetoiminta on päättynyt.

Hankevaroihin nojautuva kehittäminen on riskipeliä. Osaamiskeskuksissa on ollut rautainen osaajajoukko varmistamassa sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen kehittämistä ja kehittymistä. On surullista, ettei työn merkittävyyttä tunnisteta tai tunnusteta riittävästi. Osaamiskeskusten jo entisestään niukkeneva perusrahoitus ei nyt mahdollista osaajista kiinni pitämistä.

Näinpä tästä kehittämistyön palapelistä tulee jatkossa puuttumaan yksi keskeinen palanen – ellei sitten sosiaali- ja terveysministeriö pian vahvista osaamiskeskusten perusrahoitusta tärkeän kehittämisteeman turvaamiseksi. Laadukkaan asiakastyön dokumentoinnin varmistaminen on avain asiakkaan oikeuksien toteutumiseen ja ainoa perusta luotettavalle sote-tietojohtamiselle.

Kirjoittajat

Päivi Malinen
kehittämispäällikkö, hankepäällikkö Matkalla riittävään vanhemmuuteen -hanke

Artikkelin asiasanat

Kansa-koulu 5
kehittämistyö
kirjaaminen
kirjaamisasiantuntijavalmennus
osaaminen
osaamiskeskus
sosiaalihuolto
tiedonhallinta