Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Syvällisten oppimiskokemusten arvo
-

Syvällisten oppimiskokemusten arvo

“Kuulen ja unohdan. Näen ja muistan. Teen ja ymmärrän.”

- kiinalainen sananlasku

Sananlasku tiivistää hyvin oppimisen keskeiset pedagogiset periaatteet: Muistia ja oppimista tukee, jos opetuksessa käytetään esimerkiksi selittämisen rinnalla tukena myös visuaalista esitystä. Oppiminen edellyttää tiedon aktiivista käsittelyä ja prosessointia. Oppimista tapahtuu lisäksi sosiaalisissa suhteissa ja konkreettisesti tekemällä.

Oppimiseen vaikuttavat yksilön motivaatio ja käytössä olevat voimavarat. Ihmisen muisti ei siis toimi kuin tietokoneen kovalevy. Kerran sanottu ja kuultu ei välttämättä ole vielä opittu ja siirry käytännön tekemiseksi. Tällaista virtaviivaista oppimista meiltä kuitenkin usein epärealistisesti odotetaan.

Kun aloitin uudessa työssäni ISOssa kesällä 2023, käynnistyi melko pian Rakenteellinen sosiaalityö käytäntöön
-valmennuksen suunnittelu sekä työn ohessa suoritettavat ammatillisen opettajan opintoni. Koin nämä laajat kokonaisuudet haastavina, mutta ne myös motivoivat oppimaan uusia taitoja ja kehittymään.

Tätä kirjoittaessa puolen vuoden mittaista Rakenteellisen sosiaalityön valmennusta on jäljellä enää alle kaksi kuukautta. Tulossa ovat vielä mediavaikuttamiseen ja julkiseen keskusteluun osallistumiseen keskittyvä teemawebinaari toukokuussa sekä valmennuksen päätöstilaisuus kesäkuussa.

Jo tässä vaiheessa voin todeta, että käsissäni on ollut täyttä kultaa – niin valmennettavien, toteutukseen osallistuneiden kollegoiden kuin oman oppimisprosessin näkökulmasta. Valmennettavat ovat vaativan ja kiireisen työnsä ohessa jaksaneet syventyä rakenteellisen sosiaalityön teemoihin keskustellen, käytäntöön soveltavia oppimistehtäviä tehden ja osaamistaan yhteisesti jakaen.

Jos jotakin näille upeille ammattilaisille toivoisin lisää, niin se olisi aikaa. Aikaa pysähtymiseen, pohtimiseen ja uuden oppimiseen. Aikaa keskittyä siihen, mikä kulloinkin on tärkeää ja omien arvojen mukaista, niin töissä kuin elämässä yleensä.

Rakenteellista sosiaalityötä voi tehdä pieni pala kerrallaan. Mikään ei koskaan muutu, jos kukaan ei kyseenalaista vallitsevaa asiaintilaa ja toimi toisin.

Jatketaan uurastusta valmennuksen parissa vielä hetki. Ylitetään sitten maaliviiva yhdessä. Viikko siitä ja vietetäänkin jo keskikesän juhlaa.

Kirjoittajat

Kirsi Kaartinen
kehittäjäkoordinaattori

Artikkelin asiasanat

oppiminen
osaaminen
rakenteellinen sosiaalityö
valmennus