Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Tutkitaan yhdessä: päätöksenteko ja lapsikohtainen valvonta lastensuojelun avohuollossa
-

Tutkitaan yhdessä: päätöksenteko ja lapsikohtainen valvonta lastensuojelun avohuollossa

Turun, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen VALITSIJA-tutkimushankkeessa tutkitaan sosiaalityöntekijöiden palveluvalintoja, päätöksentekoa ja lapsikohtaista valvontaa lastensuojelun avohuollossa. Tutkimus on saanut valtionrahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä vuosille 2023–2025 ja siinä on mukana hyvinvointialueita eri puolilta Suomea.

Kutsumme hyvinvointialueella työskenteleviä lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä osallistumaan tutkimushaastatteluihin ja sähköiseen kyselyyn keväällä 2024. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta se ehdottomasti kannattaa. Haluamme kuulla, mitä hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijöillä on kerrottavaan roolistaan päätöksentekijöinä ja valvojina lastensuojelun avohuollossa. Kun siis seuraavan kerran törmäät tutkimuskutsuun sähköpostissasi tai joku pyytää sinua mukaan tutkimukseen, tartu ihmeessä kutsuun.  

Avohuollolla on tärkeä osa lastensuojelun palveluissa, mutta tutkittua tietoa lastensuojelun avohuollosta on vain vähän. Lastensuojelun toimintaympäristön muutokset, kuten hyvinvointialueuudistus, säästötoimet ja markkinoistuminen, haastavat avohuollon työn tekemistä. Mikä on avohuollon sosiaalityöntekijöiden rooli tämän kaiken keskellä? Entä millaista on sosiaalityöntekijöiden päätöksenteko, harkintavalta ja lapsikohtainen valvonta hyvinvointialueilla? Ja mikä on sosiaalityöntekijöiden kokemus palveluiden vaikutuksista ja lapsikohtaisesta valvonnasta? VALITSIJA- hanke tutkii näitä kysymyksiä. 

Tutkimustuloksemme eivät jää sosiaalityön käytännöstä irrallisiksi, vaan ne palvelevat käytännön sosiaalityötä ja sosiaalityöntekijöitä. Tuotamme tieteellisten julkaisujen lisäksi podcasteja ja tutkimusperustaisia mallinnuksia avohuollon päätöksenteon ja lapsikohtaisen valvonnan tueksi.

Rakenteellisen sosiaalityön näkökulmasta tutkimuksemme on tärkeä, koska lisäämme sen avulla tietoa niukasti tutkitusta aiheesta, kehitämme tutkimusperustaisia käytäntöjä ja paikannamme kehitettäviä asioita. Tätä kautta sosiaalityön tietoperustaisuus, asiantuntijuus ja vaikuttavuus vahvistuvat. Tarvitsemme kaikkia sosiaalityöntekijöitä niin kentällä, tutkimuksessa kuin siinä välimaastossakin näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Hankkeessa on parhaillaan käynnissä ryhmähaastattelujen toteuttaminen ja piakkoin lähestymme hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijöitä nettikyselyllä. Lisätietoja tutkimushankkeesta ja sen etenemisestä saat esimerkiksi nettisivuiltamme osoitteesta https://sites.utu.fi/valitsija/ tai ottamalla yhteyttä hankkeen tutkijoihin.

VALITSIJA-tutkimushankkeen työryhmä

 

 

 

 

 

 

VALITSIJA-tutkimushankkeen työryhmän jäseniä (vasemmalta lukien) Johanna Kallio, Anne-Mari Jaakola, Johanna Holappa, Teija Karttunen, Tuuli Kotisaari ja Timo Toikko. Kuvasta puuttuu yksi blogitekstin kirjoittajista eli Piia Seppälä.

Kirjoittajat

VALITSIJA-tutkimushanke
VALITSIJA-tutkimushanke: projektitutkija Johanna Holappa ja erikoistutkija Anne-Mari Jaakola, Turun yliopisto, projektitutkija Tuuli Kotisaari ja projektitutkija Piia Seppälä, Itä-Suomen yliopisto

Artikkelin asiasanat

hyvinvointialue
lastensuojelu
lastensuojelun avohuolto
rakenteellinen sosiaalityö
sosiaalihuollon tutkimus
sosiaalityö
tutkimus
vaikuttavuus