Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Alue/sosiaalipoliittisia oivalluksia Brysselistä
-

Alue/sosiaalipoliittisia oivalluksia Brysselistä

Savonia ammattikorkeakoulun hyvinvointikoordinaattori-yamk-tutkinnon opiskelijat tekivät opintomatkan Brysseliin 5.-10.5.2024. Opintomatkalla tutustuttiin laajasti EU:n toimintaan ja tehtiin työpaikkavierailuja. Vierailukohteena oli mm. Brysselin merimieskirkko. Voit lukea lisää heidän toiminnastaan mm. sivustolta: https://belgia.merimieskirkko.fi/en/ (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Vierailimme myös Itä- ja Pohjois-Suomen aluetoimistossa (kuva 1).

Matkan aikana pohdittiin, miten EU:n toiminta liittyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön Suomessa. Aina ei tule ajatelleeksi Suomesta käsin esimerkiksi sitä, miten iso työllistäjä EU on. Brysselissä on arviolta 3000 suomalaista, joidenkin arvioiden mukaan jopa 5000. Osa on tullut maahan määräaikaiseen työhön, osa perheen mukana. Joillakin on tavoitteena pitempi aikainen maassaolo, joiden elämä vie Brysseliin.

Elämä voi olla onnellisista mutta varjopuoliakin on. Yksinäisyys, juurettomuus, koti-ikävä saattaa vaivata. Työelämä on kovin kilpailtua. Työskentely monikulttuurisessa työssä tuo omat haasteena. Joskus elämä vie asunnottomaksi Brysselin kaduille.

Vierailimme mm. Euroopan alueiden komiteassa (AK), joka toimii alueiden ja kuntien äänitorvena Euroopan unionissa (EU). Se edustaa EU:n jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisia ja antaa lausuntoja uusista säädöksistä. Suomella on ko. komiteassa yhdeksän jäsentä.

Vuoden 2023 marraskuussa komitea esitti suosituksia, jotka korostavat merkittävän alueellisesti kohdennetun tuen tärkeyttä, jotta EU:n alueet voivat vastata rakenteellisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja väestökato. Nämä vaikuttavat myös EU:n talouspäätöksiin. Em. lausuntotyöllä on vaikutuksensa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön Suomessa.

Euroopan Unionin toiminnan halutaan olevan avointa ja kansalaisia osallistavaa. Nyt eurovaalien alla on mm. avattu sivusto: https://suurinosasuomea.fi/ (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Unionilla on pitkä yhteinen historia. Alla oleva kuva 2 herätteli pohtimaan laajemmin EU:n toimintaa nyt ja tässä: miten voisimme edistää jokaisen meidän hyvinvointiamme ja terveyttä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla? Joka tapauksessa yhteiskunnallisen ja globaalin vaikuttamisen näkökulmasta EU:lla on merkittävä rooli erityisesti nyt kun Euroopan alueella on isoja yhteisöllisiä haasteita.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Savonia-artikkelina Savonia-ammattikorkeakoulun www-sivuilla.

​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittajat

Pirjo Turunen
sosiaalialan yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu