Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Jos vähemmän olisikin enemmän
-

Jos vähemmän olisikin enemmän

Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 lasta asiakkaanaan 31.12.2023 saakka ja asiakaslasten enimmäismäärä laskee 30 lapseen 1.1.2024 alkaen. Lastensuojelun laatusuosituksen mukaan määrän tulisi olla tätäkin pienempi.

Rajaamalla asiakasmääriä pyritään laadukkaaseen lastensuojeluun. Sosiaalityöntekijän on valvottava lapsen edun ja oikeuksien toteutumista lastensuojeluprosessissa. Tämä vaatii aikaa henkilöstöresurssien ja hyvän johtamisen ohella. Ehdottoman tärkeää on, että työntekijän on tosiasiallisesti mahdollista tavata lasta ja tämän perhettä sekä tehdä monialaista yhteistyötä. Työtehtävät on mahdollista hoitaa, kun asiakasmäärät pysyvät kohtuullisena. Työnantajan velvollisuus on puolestaan huolehtia, että lainmukaiset asiakasmäärät toteutuvat ja että asiakasmääriä ei ylitetä.

Säännös lastensuojelun vastaavan sosiaalityöntekijän asiakasmäärästä astui voimaan 1.1.2022. Olemme eläneet mitoitusta nyt kohta puoli vuotta. Aiemmin asiakasmäärissä ei ollut minkäänlaista mitoitusta. Lakiesitys asiakasmääristä oli lausunnoilla toukokuussa 2021 ja eduskunta päätti mitoituksesta lokakuussa 2021.

Miten sitten kunnat ovat pärjänneet mitoituksen kanssa? Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut sai Aluehallintovirastolta huomautuksen sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain vastaisesta toiminnasta. Kaupunkia patistetaan välittömästi toimenpiteisiin, joilla sosiaalityöntekijöitä saadaan rekrytoitua riittävästi ja lastensuojelu toteutumaan lain edellyttämällä tavalla. Kaavin kunta puolestaan sai Aluehallintoviranomaiselta uhkasakolla tehostetun määräyksen noudattaa lakia.

Liian suuret asiakasmäärät aiheuttavat muun muassa sitä, että työntekijöillä on vaikeuksia ratkaista lastensuojeluilmoituksia ja laatia palvelutarpeen arviointeja määräajoissa. Hankaluuksia on ollut myös asiakassuunnitelmien laadinnassa. Tiedetäänpä kohtuuttomien työkuormien vaikuttaneen myös työpaikoista irtisanoutumisiin ja avoimiin virkoihin hakematta jättämisiin.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on kiinnittänyt huomiota siihen, että kunnat eivät ole tehneet aktiivisia toimia noudattaakseen lastensuojelun asiakasmääriä. Virkoja on kunnissa avattu, mutta todelliset toimet virkojen täyttämiseksi puuttuvat. Palkkauksen lisäksi työoloissa nähdään parannettavaa. Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhesosiaalityössä on ilmaistu huolta, että aiempaa harvempi lapsi pääsee lastensuojelun asiakkaaksi. Perhesosiaalityön asiakkuuksiin ei ole määritelty asiakasmääriä ja yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla satakin lasta vastuullaan. Huolena on, että jatkossa perhesosiaalityön ja lastensuojelun välillä käydään vääntöä “kenelle asiakas kuuluu”. Tällainen vääntö ei ole lapsen edun mukaista.

Lähteet

Kirjoittajat

Riitta-Liisa Kumpulehto
päätoiminen tuntiopettaja, YTM, Savonia-ammattikorkeakoulu

Artikkelin asiasanat

lastensuojelu
OT-keskus