Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Kehittämistä keskellä Suomea
-

Kehittämistä keskellä Suomea

Olen työskennellyt noin kymmenen vuotta erilaisissa sosiaalityöntekijän tehtävissä ja ennen LUMO-hankkeeseen siirtymistä työskentelin pitkään sosiaalityöntekijänä lastensuojelun avohuollossa. LUMOssa Itä- ja Keski-Suomi yhdistävät voimavaransa ja kehittävät maakuntien lastensuojelua yhdessä, osana valtakunnallista Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa. 

Keski-Suomessa lastensuojelun systeemisen toimintamallin pilotointi aloitettiin vuonna 2018 ja silloisessa lastensuojelun avohuollon tiimissämme tehty kehittäminen ja mallin kouluttaminen antoivat itselleni sysäyksen hakeutua kehittämistehtäviin. 

LUMOssa ensiarvoisen tärkeää on pyrkiä siihen, että kehittämistyöllä on aitoa ja konkreettista merkitystä työntekijöiden ja asiakkaiden arjessa. Asiakkaiden ja työntekijöiden näkemykset toimivat kehittämisen lähtökohtana.  

Resurssit ovat niin tiukoilla, ettei mihinkään näennäiseen ole aikaa tai voimavaroja. Kehittämistyön tavoitteena on kuunnella asiakkaita ja saada aikaan pysyviä rakenteita asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseksi. Kerrotut kokemukset voivat rakentaa pysyviä osallisuuden muotoja.

Toisena tavoitteenamme on kehittää monialaista yhteistyötä ja sen rakenteita yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen kanssa. Kaarina Mönkkönen ja Taru Kekoni ovat kirjoittaneet siitä, kuinka tärkeää monialaisessa yhteistyössä on ymmärtää toisten ammattilaisten rooli ja toiminnan oikeutus. Monialaisen yhteistyön rakenteiden tulisi olla organisaation rakenteissa, ei ainoastaan yksilön varassa. Omalla työurallani suurimmat onnistumiset ovat syntyneet silloin, kun oman työn rajojen osoittamisen sijaan on lähdetty kysymään keinoja rajojen ylittämiseksi. 

LUMOn kolmantena tavoitteena on juurruttaa lastensuojelun systeeminen toimintamalli pysyväksi osaksi lastensuojelua ja yhteistyötahojen toimintaa. Työntekijät ovat kokeneet systeemisen toimintamallin mukanaan tuomien perheterapeuttisten menetelmien soveltamisen sekä perheterapeutin työpanoksen tukevan omaa työtään sekä työssä jaksamista. Monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan jäsennystä, johon systeeminen ajattelutapa tarjoaa keinoja. 

Gustaf Molander on kirjoittanut siitä, kuinka työssä onnistumisen yhteydessä puhutaan usein vuorovaikutuksessa onnistumisesta. Sen vuoksi haastamme Teidät kaikki kehittämään lastensuojelua yhdessä LUMOn kanssa. Ilman teitä upeita ammattilaisia ja asiakkaita ei synny sitä vuorovaikutusta, joka mahdollistaa kehittämistyössä onnistumisen. 

Kirjoittajat

Reetta Salmi
Keski-Suomen lastensuojelun kehittäjä, LUMO-hanke

Artikkelin asiasanat

LUMO-hanke