Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Mikä sosiaalihuolto?
-

Mikä sosiaalihuolto?

Uusilla hyvinvointialueilla moni asia on vielä kesken, mutta sosiaalihuollon tehtävän ja paikan soisi olevan selkeä ja näkyvä. Sote-kentällä toimiessani huomaan kuitenkin puhuvani aiheesta jatkuvasti. Sosiaalihuolto on lakisääteinen ihmisten auttamisen järjestelmä, joka koskettaa joko suoraan tai välillisesti kaikkia suomalaisia. Perustelen väitettäni hieman.

Sosiaalihuolto ajatellaan helposti marginaaliryhmän palveluksi, pelkistetyimmin rahan jakamiseksi tai lasten huostaanotoksi. Tällöin sen merkitys yksilölle ja koko yhteiskunnallemme jää piiloon. Sosiaalihuollon tavoitteena on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla sosiaalipalveluja, jotka vähentävät eriarvoisuutta ja edistävät ihmisten hyvinvointia, toimintaedellytyksiä ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalihuoltolaki yleislakina sekä erityislait säätelevät vahvasti toimintaa.

Sosiaalihuolto on ihmisten auttamista ja nimensä mukaisesti huolenpitämistä. Sosiaalihuollossa autetaan niin lapsia, nuoria ja perheitä kuin eri ikäisiä aikuisia henkilöitä monenlaisissa tarpeissa. Asiakkaana voi olla esimerkiksi asumispalvelua tai kotihoitoa tarvitseva ikääntynyt, arjen sujumiseen tukea tarvitseva lapsiperhe tai vammainen henkilö, lastensuojelun apua tarvitseva lapsi ja perhe, taloudellisissa vaikeuksissa oleva henkilö, äkillisen kriisin keskelle joutunut henkilö tai päihdeongelmista kärsivä, suuntaansa etsivä työtön nuori. Tämä listaus on vain pieni esimerkki erilaisista tilanteista, joissa sosiaalihuolto toimii. Keskiössä on ihmisten kunnioittava kohtaaminen, käytännön avun antaminen, toivon ylläpitäminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen.

Sosiaalihuollon merkitys ei pysähdy yksittäisten henkilöiden ja perheiden auttamiseen. Yksilöiden ja perheiden auttamisella on laajempaa merkitystä yhteiskunnallemme ja sitä kautta meille jokaiselle: sosiaalihuolto tasaa hyvinvointieroja, lisää ihmisten omia toimintamahdollisuuksia ja tämän myötä ylläpitää yhteiskuntamme turvallisuutta. Tilanteessa, jossa sosiaalihuoltoa ei olisi ja jokainen pitäisi huolta vain itsestään, elämä olisi meille kaikille paljon turvattomampaa ja yhteiskunnallisten ristiriitojen kärjistyminen olisi väistämätöntä.

Sosiaalihuollolla on merkittävä tehtävä myös sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittämisessä. Sosiaalihuollolla on siihen lakisääteinen tehtävä, jota kutsutaan rakenteelliseksi sosiaalityöksi. Tietoa kerätään ja välitetään asiakkaiden tarpeista, niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä annettujen sosiaalipalvelujen vaikutuksista. Sosiaalihuolto toimii ja tekee toimenpide-ehdotuksia ongelmien poistamiseksi ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi.

Sosiaalihuollon tehtävän, arvon ja merkityksen ymmärtäminen on ensiaskel asiantuntemuksen hyödyntämisessä niin hyvinvointialueella kuin koko yhteiskunnassa. Sosiaalihuolto ei yksin pysty vastaamaan yhteiskunnassamme ilmeneviin ongelmiin vaan tarvitaan organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Sosiaalihuollolla on kuitenkin monialaisen luonteensa vuoksi mahdollisuuksia olla auttamassa eri tilanteissa ja olla luomassa ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin.

Kirjoittajat

Satu Luostarinen
asiantuntija, erikoissosiaalityöntekijä (rakenteellinen sosiaalityö), Pohjois-Savon hyvinvointialue

Artikkelin asiasanat

rakenteellinen sosiaalityö
sosiaalihuolto
sosiaalipalvelut
turvallisuus