Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Monialaisella yhteistyöllä kohti aitoa asiakaslähtöisyyttä
-

Monialaisella yhteistyöllä kohti aitoa asiakaslähtöisyyttä

Monialaisuus on ajankohtainen teema sosiaalialan kehittämistyössä. Niinpä ISOsta suuntasin 14.10.2021 SOKK-hankkeen ”Asiakas- ja potilaslähtöinen monialainen työskentely” -syysseminaariin, joka yllätti positiivisesti. Hybridimallilla toteutetun seminaarin etäosallistujana ei tullut houkutusta hoitaa samalla kiireellisiä työtehtäviä tai neuloa villasukkaa, vaan seminaarin puheenvuorot vangitsivat huomioni. Miksi näin?

Ensimmäinen koukuttava tekijä oli asiakaslähtöisyys. Vaikka tilaisuudessa ammattilaiset puhuivat ammattilaisille, oli asiakas jokaisessa puheenvuorossa keskiössä. Tämä oli hyvin virkistävää. Ei puhuttu pelkästään asiakkaasta, asiakkaan tilanteesta tai palvelutarpeesta, vaan puheenvuoroissa mentiin asiakkaan kohtaamisen tasolle.

Konkreettisuus oli toinen seikka, joka teki seminaarin antoisaksi. Yleisellä tasolla asioiden käsittelyn sijaan tarkasteltiin sitä, mitä asiat tarkoittavat asiakkaan, työntekijän ja yhteistyöverkoston sekä läheisten tai yhteiskunnan kannalta. Puheenvuoroissa tuotiin kaunistelemattakin esille kokemuksia ja huomioita sekä pohdintoja siitä, miten jatkossa voisimme toimia tai mitkä ovat vielä ratkaistavia asioita.

Millainen monialaisen yhteistyön tilannekuva seminaarissa sitten välittyi? Yhteistyöhön on vahva halu, mutta sen onnistumiseksi on yhteistyön reunaehtojen oltava selvillä. Yhteistyölle on oltava selkeä tavoite. Eri tahoilla ja viranomaisilla on oma roolinsa ja tehtäväkenttänsä. Sujuvan monialaisen yhteistyön edellytyksenä on kunkin työn ja roolin tunteminen ja muistaminen. Monialainen yhteistyö on tavoitteellista toimintaa yhteisten asiakkaiden parhaaksi. 

SOKK-hankkeen projektiryhmän suunnitelmat ja tavoitteet seminaarin suhteen olivat hyvin samansuuntaiset, kuin osallistujakokemukseni. Seminaarissa haluttiin tuoda monipuolisesti esille asiakaslähtöistä monialaista työskentelyä ja vuorovaikutusta. Puhujiksi pyydettiin eri näkökulmista monialaisuutta tarkastelevia asiantuntijoita ja käytännön ammattilaisia. Puheenvuoroissa tarkasteltiin muun muassa ammattien välisestä yhteistyöstä hyötyvien ja monialaisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamista sekä potilaan osallisuutta vahvistavaa vuorovaikutusta. Lisäksi Päihdepalvelusäätiö kertoi monialaisen työskentelyn käytänteistään.

Seminaarissa esiteltiin myös projektiryhmällä ideoitu kuvitteellisen asiakkaan “Pajun” tarina, jonka avulla haluttiin konkretisoida asiakasnäkökulmaa. Paju on erilaisia haasteita elämässään kohdannut nuori, jolla on ollut vaikeuksia saada apua sosiaali- ja terveyspalveluista. Sirkkulanpuisto esitti seminaarissa tarinalle myös aitoja asiakaskokemuksia sisältävän jatko-osan, jonka yhteydessä päästiin tutustumaan ratkaisukeskeiseen työskentelyyn ja luottamuksellisen asiakassuhteen rakentamiseen. Lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman edustajat kuvailivat, miten Pajua voitaisiin jatkossa auttaa monialaisen tiimityön mallia hyödyntäen. Lopuksi poliisi toi käytännönläheisesti esille roolien ja toimivaltuuksien merkitystä suhteessa monialaiseen työskentelyyn.

Puheenvuoroissa korostui vuorovaikutustaitojen tärkeys monialaisessa työskentelyssä. Aidosti asiakaslähtöinen ja vaikuttava monialainen yhteistyö vaatii asiakkaan osallistamista ja eri toimijoiden välistä keskustelua. Tätä kaikkea pyrimme edistämään myös SOKK-hankkeessa kehitettävällä monialaisella koulutuksella, jotta asiakkaita voidaan auttaa yhdessä entistä kokonaisvaltaisemmin.

Tussitaikureiden etälivekuvitus kiteytti seminaarin iltapäivän esitykset. Pajun tarinan ympärille rakentui kokonaiskuva monialaisista palveluista eri toimijoiden näkökulmista.

Lue lisää SOKK-hankkeen verkkosivuilta

Instagram: @sokkhanke

Twitter: @SOKKhanke

 

Kirjoittajat

Sanni Holopainen
suunnittelija, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Taru Kekoni
sosiaalityön yliopistonlehtori, SOKK-hanke, Itä-Suomen yliopisto
Anna Miettinen
yliopisto-opettaja, SOKK-hanke, Itä-Suomen yliopisto

Artikkelin asiasanat

monialaisuus