Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Moniulotteisen taloudellisen väkivallan tunnistaminen ajoissa on tärkeää
-

Moniulotteisen taloudellisen väkivallan tunnistaminen ajoissa on tärkeää

Taloudellinen väkivalta on yllättävän yleinen, mutta vähälle huomiolle jäänyt moniulotteinen ilmiö, jonka tunnistaminen saattaa olla vaikeaa niin kokijalle kuin ammattiauttajalle. Se jää helposti piiloon muun väkivallan varjoon ja aiheuttaa kokijalleen usein syyllisyyttä, häpeää ja pitkäkestoisia seurauksia. Taloudellinen väkivalta vaikuttaa kokijan ja lasten talouteen, hyvinvointiin, terveyteen sekä mahdollisuuksiin elää haluamaansa elämää vuosien ajan, jopa loppuelämän. 

Taloudellinen väkivalta ei ilmiönä ole mitenkään uusi. Minna Canth kuvasi jo vuonna 1885 parisuhteessa ilmenevää taloudellisen väkivallan ja riippuvuuden yhteyttä teoksessaan “Työmiehen vaimo”. Teoksessa tekijänä oli mies, joka käytti puolisonsa säästöjä ja ansiotuloja omiin tarkoituksiinsa sekä painosti vaimoa ottamaan velkaa. Tarinassa on useita taloudellisen väkivallan tunnuspiirteitä.

Tutkimusten mukaan taloudellinen väkivalta on yleinen ilmiö ja sitä esiintyy lähes aina muun lähisuhdeväkivallan yhteydessä jossain muodossa. Tuore brittiläinen tutkimus kertoo, että yksi kuudesta naisesta on kokenut taloudellista väkivaltaa parisuhteessaan. Taloudellinen väkivalta voi ilmetä hyvin moninaisina tekoina erilaisissa lähisuhteissa. Tekijänä voi olla puolison sijaan myös oma vanhempi, aikuinen lapsi tai lapsenlapsi, muu sukulainen tai ystävä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat lapset, ikäihmiset ja toimintakyvyltään alentuneet henkilöt – siis he, jotka muutoinkin voivat olla riippuvaisia toisen huolenpidosta.

Taloudellisen väkivallan kokija tarvitsee usein monen eri ammattilaisen apua, sillä tilanteet saattavat olla hyvin monimutkaisia niin henkisesti, taloudellisesti kuin juridisesti. Apu on pirstaloitunut eri alojen ammattilaisten tehtäväkentille samalla, kun kokijan on haastavaa löytää pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea. Uupunut taloudellisen väkivallan kokija on tyypillisesti yrittänyt hakea apua monelta ammattilaiselta, josta hänet on ohjattu eteenpäin. Näkyvissä on myös rakenteellisia esteitä eri alojen ammattilaisten yhteistyössä, jotka osaltaan hankaloittavat avun saamista.

Hankkeemme on nyt noin puolivälissä ja avuntarve on selvä: Taloudellisen väkivallan kokija kaipaa kuulluksi ja kohdatuksi tulemista ja sitä, että hänen kokemaansa sanoitetaan väkivallaksi. Ammattilaiset tarvitsevat lisää tietoa ilmiöstä sekä keinoja puuttua ja auttaa kokijaa. Taloudellista väkivaltaa tulee oikeudellisena ilmiönä tutkia tarkemmin, sillä kokijan oikeusturvassa on merkittäviä aukkoja. Moniulotteisen ilmiön parempi tunnistaminen eri palveluissa on merkittävä keino ehkäistä tilanteiden pitkittymistä ja monimutkaistumista.

Taloudellinen väkivalta tutuksi -hanke järjestää 25.5.2023 webinaarin, jossa ilmiötä tarkastellaan eri näkökulmista. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan taloudellisesta väkivallasta! Ilmoittaudu webinaariin tämän linkin kautta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Kirjoittajat

Hanna Nylén
Hankesuunnittelija, Taloudellinen väkivalta tutuksi -hanke, Viola – väkivallasta vapaaksi ry

Artikkelin asiasanat

sosiaalityö