Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Osaaminen vahvistuu, mutta tarpeita jää
-

Osaaminen vahvistuu, mutta tarpeita jää

SOSRAKE-hankkeessa vahvistetaan rakenteellisen sosiaalityön osaamista yhdessä kehittäen. ISOsta, Essotesta, Kainuun sotesta, XAMKista ja DIAKista muodostuneen hanketiimin lisäksi kehittämiseen on osallistunut eri ammattikorkeakoulujen ja sosiaalityön edustajia.

Rakenteellisen sosiaalityön osaamistarve on mittava hyvinvointialueiden, kuntien, palvelujen tuottajien ja muun tuen antajien yhteistyön käynnistyessä. Rakenteilla tarkoitetaan keskeisesti resursseja, normeja sekä toiminta- ja menettelykäytäntöjä. Rakenteellisen sosiaalityön tehtävänä on huolehtia sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tehtävään kuuluu varmistaa sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntäminen. Asiantuntemus tulee tuoda osaksi hyvinvointialueen ja kunnan muiden toimialojen suunnittelua.

Asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen asiakkaiden tarpeista, tarpeisiin kohdennettavien tuen muotojen vaikutusten arviointi ja tavoitteellinen toiminta toimenpide-ehdotuksineen on velvoittavaa sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Toimintaympäristön kehittämisen keskeisenä elementtinä on yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa, jotta paikallinen sosiaalityö ja muut tuen muodot ovat tarkoituksenmukaisia, kohdentuvat oikein ja edistävät hyvinvointia.

Hankkeessa toteutetun opintojaksopilotin suoritti yli kolmekymmentä opiskelijaa. Pilotti rakentui lähipäiviin, ohjaus- ja keskustelupalavereihin sekä itsenäiseen työskentelyyn Howspace-alustalla. Opiskelijoille oli erityisen mielenkiintoista kuulla sosiaalineuvos Aulikki Kananojan ja köyhyystutkija Jouko Karjalaisen näkökulmia rakenteellisesta sosiaalityöstä.

Pilotin palautteen perusteella opintoihin motivoivat kiinnostus aiheeseen sekä esihenkilön tai kollegan kannustus. Opiskelijat ilmaisivat selvästi osaamisen vahvistamistarpeita, ja monet tekivät opintoihin liittyen tukitoimiin ja palveluihin liittyvää kehittämistä. Opiskelijat kertoivat opintojen vahvistaneen asiantuntemuksen tuomista suunnitteluun ja yhteistyöhön sekä asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottamista ja hyvinvointitiedon hyödyntämistä.

Viiden opintopisteen rakenteellisen sosiaalityön perusteista ja lainsäädännön avulla teemoitetusta rakenteellisen sosiaalityön sisältöulottuvuuksista lähtevä kokonaisuus ei ole riittävä opintoihin kuuluneiden asioiden syvälliseen haltuunottoon. Osaamisen vahvistamistarvetta jäi sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutusten arvioinnissa ja toimenpide-ehdotusten tekemisessä sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi, korjaamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Pilotointi antoi eväitä kokonaisuuden kehittämiselle ja tuleville toteutuksille. Opinnot on viety DIAKin opetustarjontaan vapaasti valittavina opintoina kevätlukukaudelle 2023. Opinnot viedään myös avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjontaan (CampusOnline).  

Kirjoittajat

Keijo Piirainen
YTT, lehtori, sosiaalityön asiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu, SOSRAKE-osaamisverkosto

Artikkelin asiasanat

rakenteellinen sosiaalityö
rakenteellinen työ
SOSRAKE-hanke