Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Osaamisen vahvistamista ammattikorkeakoulu&#173yhteistyönä – teemana rakenteellinen sosiaalityö
-

Osaamisen vahvistamista ammattikorkeakoulu­yhteistyönä – teemana rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellisen sosiaalityön käsite viittaa siihen, että sosiaaliset ongelmat ovat osa yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista rakennetta. Rakenteellinen sosiaalityö on yksi sosiaalityön osa-alue, ja sitä voidaan opettaa ja osata tehdä.

Perustavanlaatuinen kysymys on, millä keinoin rakenteellisen sosiaalityön osaamista voidaan vahvistaa suomalaisen hyvinvointivaltion puitteissa, tehdä rakenteellista työtä näkyväksi ja saada aikaan hyvinvointia parantavia ratkaisuja. Yksi kysymys on, millä edellytyksin asiakkaat voidaan ottaa mukaan epäkohtien esiin tuomiseen, palvelujen kehittämiseen ja etujärjestöjen tai yhteiskunnallisten liikkeiden kautta tapahtuvaan vaikuttamiseen.

ISOn, Essoten, Kainuun soten, Xamkin ja Diakin ponnistuksin on järjestetty mahdollisuuksia rakenteellisen sosiaalityön osaamisen vahvistamiseen, ja niitä on tarjottu Suomen valtion ja EU-rahoituksen tuella SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeessa. Yhtenä osaamisen vahvistamisen muotona ovat olleet ammattikorkeakoulujen lehtoreiden yhteiset kehittämispajat. Ne ovat kokoontuneet tavoitteellisesti vuonna 2021 rakenteellisen sosiaalityön opintokokonaisuuden laatimiseksi.

Yhteisen kehittämisen tapa on ollut varsin kannustava. Työpajat ovat tarjonneet kaikille osallistujille mahdollisuuden oppia yhdessä ideoimisen, tekemisen ja kehittämisen kautta. Ne ovat saattaneet yhteen eri ammattikorkeakoulujen opetussisällöistä vastaavia, jolloin myös pedagogisten ratkaisujen pohtiminen on saanut syvyyttä. Rakenteellisen sosiaalityön osaamisen vahvistamisen tavoitteiden ja keinojen sekä opintoja koskevien teknologisten mahdollisuuksien osalta kenenkään ei ole tarvinnut jättää kynttiläänsä vakan alle. Olemme saaneet haastaa toinen toistamme eikä valitsevien olosuhteiden kritiikki tai haasteiden esiin tuominenkaan ole ollut pois suljettua. Yhdessä olemme olleet tilanteessa, jossa ei ole tarvinnut kiillottaa minkään kohteen, palvelun tai työmuodon statusta, vaikka myös kirkastumista on saattanut sivutuotteena syntyä.

Työpajat ovat kokoontuneet kolme kertaa. Olemme laatineet konseptin viiden opintopisteen rakenteellisen sosiaalityön opintojen pilotoimiseksi keväällä 2022. Opinnot koostuvat neljästä kokonaisuudesta. Ne pureutuvat rakenteellisen sosiaalityön käsitteisiin, historialliseen taustaan ja paikkaan sosiaalityössä, nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin, osallisuuden kysymykseen ja menetelmiin sekä tiedolla vaikuttamiseen.

Pilotoinnissa mukana olevien ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat valita opinnot vapaasti valittaviin vaihtoehtoisiin opintoihin kuuluvina. Opintokokonaisuutta tarjotaan myös Essoten ja Kainuun soten sosiaalityötä tekeville sekä kaikille opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa rakenteellisen sosiaalityön osaamistaan. Opinnot tapahtuvat pääosin verkossa, ja niihin kuuluu kaksi lähipäivää. Saatujen kokemusten myötä opintokokonaisuus saatetaan muotoon, jossa se on osa suhteellisen vakiintunutta vaihtoehtoisten opintojen tarjontaa.

Kirjoittajat

Keijo Piirainen
YTT, lehtori, sosiaalityön asiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu, SOSRAKE-osaamisverkosto
Johanna Hirvonen
FT, YTM, yliopettaja, projektiasiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, SOSRAKE-osaamisverkosto

Artikkelin asiasanat

SOSRAKE-hanke