Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Rakenteellinen sosiaalityö kirjattuna työnkuvaan
-

Rakenteellinen sosiaalityö kirjattuna työnkuvaan

Etelä-Savon hyvinvointialueen työikäisten palveluissa halutaan varmistaa, että hanketyössä kehitetyt toimintatavat jalkautuvat ja juurtuvat. Sillaksi ollaan rakentamassa uutta työnkuvaa. SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeen koordinaattori siirtyy työikäisten palveluihin sosiaalityöntekijäksi kuljettaen mukanaan rakenteellisen sosiaalityön kehittämisosaamista.

Uusi työnkuva tukee kehittämistyön tuotosten juurruttamista paikallisella ja alueellisella tasolla. Työnkuvaan on korvamerkattu rakenteellisen sosiaalityön tekemiselle 10 prosenttia työaikaa, joka pitää sisällään muun muassa rake-varttien koordinointia ja järjestämistä. Rake-vartit ovat sosiaalihuollon ammattilaisten matalankynnyksen virtuaalikohtaamisia, joissa keskustellaan ajankohtaisista asiakastyön rajapinnasta nousseista ilmiöistä. Uuteen työnkuvaan kuuluu myös jo hankeaikana tiivistyneen oppilaitosyhteistyön ylläpitäminen työelämäkumppanin roolissa, mikä mahdollistaa tiedon välittämisen kentältä oppilaitokseen ja päinvastoin.

SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeessa on tunnistettu ja tunnustettu tiedon merkitys. On tärkeää ymmärtää, millaista tietoa on tarkoituksenmukaista kerätä ja hahmottaa tieto rakenteellisen sosiaalityön kontekstissa. Miten tietoa kerätään? Kuka tiedon kokoaa ja miten tietoa käsitellään? Ja kenties tärkein: mitä tiedolla tehdään ja miten tiedolla vaikutetaan? Näiden edellä mainittujen sekä sosiaalipalvelujen vaikutusten osoittamiseen liittyvien kysymysten parissa riittää työtä jatkossakin niin alueellisella kuin kansallisellakin kehittämisareenalla.

Työnkuvaan kirjattu rakenteellisen sosiaalityön siivu voi tarkoittaa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista, tai asiakkaiden osallistamista esimerkiksi asiakaspalautteen keräämisen pilotointiin. Se mahdollistaa sosiaalityön näkyväksi tekemistä eri viestintäkanavia hyödyntäen ja sitä kautta voi hälventää stigmaa sosiaalityön ympäriltä. Viestintäosaamisen vahvistaminen on ollut yksi SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeen painopiste, jonka eteen on tehtävä työtä jatkossakin.

Rakenteellinen sosiaalityö kirjattuna työnkuvaan voi mahdollistaa haavoittuvassa asemassa olevien puolen pitämisen entistä tehokkaammin ja näkyvämmin. On hyvä muistaa, että kuka vain voi tarvita sosiaalipalveluja, milloin vain. Rakenteellisen sosiaalityön keinoin voimme poistaa asiakkaan arkea hankaloittavia esteitä ja ymmärtää asiakkaan osana monimutkaisten rakenteiden verkkoa.

Tulevaisuus tuo tullessaan mahdollisuuden tarkastella sosiaalityön kenttää uudesta näkökulmasta lisäten työn mielekkyyttä ja pitovoimaa. Rakenteellisen sosiaalityön konkreettiset tehtävät mahdollistavat monitoimijaisen yhteistyön tarkastelun uudesta näkökulmasta niin paikallisella kuin alueellisellakin tasolla. Parhaimmillaan rakenteellinen sosiaalityö auttaa luomaan yhteistä ymmärrystä eri toimijoiden välille muistuttaen, miten ja milloin sosiaalihuollon asiantuntemusta olisi tarpeen hyödyntää.

Kirjoittajat

Elsa Husu
Sosiaalityöntekijä, Essote

Artikkelin asiasanat

kehittäminen
kehittämisrakenteet
rakenteellinen sosiaalityö
SOSRAKE-hanke