Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä verkon yli
-

Rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä verkon yli

SOSRAKE-osaamisverkosto-hanke käynnistettiin keväällä 2020. Tämä kevät muistetaan myös aikana, jolloin koronapandemia mullisti niin työ- kuin kaiken muunkin elämän. SOSRAKEn kannalta onni onnettomuudessa oli, että hankkeen laajan maantieteellisen alueen vuoksi sen perustoiminta oli alusta asti suunniteltu hyödyntämään digialustaa.

Digialusta oli oleellisessa roolissa hankkeen käytännön kehittämistyössä sekä osaamisverkoston viestinnässä ja vuorovaikutuksessa.  Alustan perustoimintaa olivat rakenteellisen sosiaalityön osa-alueita koonneet kuukausiteemat, joita julkaistiin 1/2021–12/2022 välisenä aikana. Kuukausiteemat mahdollistivat tiedon tiiviin koostamisen ja siihen palaamisen.

Hanketiimillä ei ollut aiempaa kokemusta digialustan hyödyntämisestä kehittämisessä tai valmentamisessa tässä mittakaavassa. Kehittämistyö vaatikin meiltä jatkuvaa oppimista ja sisällöntuotannon suunnitelmallisuutta. Alustan tuottaja Howspacen järjestämä valmennus alustan tekniseen ja taktiseen käyttöön olivat oleellisen tärkeitä, minkä lisäksi oppimisen muotoiluun perehtyminen on ollut tärkeä väylä alustan kattavampaan hyödyntämiseen.

Mitä nämä kaksi vuotta osaamisen kehittämistä verkon yli ovat meille opettaneet? Digialusta mahdollisti hankkeen perustyön sekä osallistumisen ja yhteistyön joustavasti ajasta sekä paikasta riippumatta. Suurimpana yksittäisenä haasteena nousi esiin hankkeen osallistujien kognitiivinen kuormitus. Sosiaalihuollon työntekijät ovat arkityössään kuormittuneita, ja pahimmillaan hanke ja sen digialusta voi toimia jälleen yhtenä kuormituksen lähteenä.

Sisällön ja toteutuksen pitää palvella tavoitetta ja kohderyhmää. Sisällön muotoilussa on huomioitava johdonmukaisuus, ymmärrettävyys, sopiva määrä, riittävä toisto ja oikea formaatti. On hyödyllistä hahmottaa kohderyhmästä erilaisia käyttäjäprofiileja. Eri tilaisuudet ja käyttäjämäärät vaativat erilaisia tapoja fasilitoida ja se näyttää vaativan aina odotettua enemmän resursseja. Kaikessa on otettava huomioon psykologinen turvallisuus, joka luo luottamusta sekä mahdollistaa keskustelun ja osallistumisen.

Pohjimmiltaan digialusta on työkalu, ja sen käyttöä sekä tarpeellisuutta on syytä kriittisesti arvioida. Teknisten kysymysten lisäksi ydinkysymykset liittyvät osaamisverkostoon luonteeseen. Mikä lopulta tekee verkoston? Mikä on sen merkitys jäsenille ja heidän edustamilleen organisaatioille? Millainen osaamisverkosto on elinvoimainen ja tarkoituksenmukainen ilman hanketoiminnan kehystä?

SOSRAKE-hankkeen digialusta suljettiin hankkeen päättyessä osallistujilta joulukuun 2022 lopussa. Suuri osa hankkeen julkaisuista on siitä huolimatta julkisesti saatavilla, ja löydät ne hankkeen verkkosivulta. Vaikka hankkeet päättyvät, toimii tuottamamme materiaali tukena sekä inspiraationa rakenteellisen sosiaalityön kehittämisessä ja opettamisessa myös jatkossa. Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen pysyy myös osana ISOn perustoimintaa!

Kirjoittajat

Iiro Väisälä
projektipäällikkö, SOSRAKE-osaamisverkosto-hanke

Artikkelin asiasanat

digialusta
kehittäminen
kehittämistyö
osaamisverkosto
rakenteellinen sosiaalityö
SOSRAKE-hanke
valmentaminen