Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Sosiaalinen raportointi työkaluksi hyvinvointialueiden rakenteisiin
-

Sosiaalinen raportointi työkaluksi hyvinvointialueiden rakenteisiin

Uusien hyvinvointialueiden rakentaminen on käynnissä. Rakennusprojektissa on sosiaalisten ilmiöiden tiedolle ja tietotyökalulle tilaus. Kaikkia sosiaalityön asiakkaan elämää varjostavia ongelmia ei pystytä ratkomaan asiakassuhteissa tai monialaisessa yhteistyössä. Ratkaisemattomien ongelmien olemassaolo voi johtua rakenteista. Ratkaisemattomat ongelmat ovat ilmiöitä, joihin meidän tulee tarttua ja viedä toimenpidetasolle saakka.

Sosiaalinen raportointi mahdollistaa ilmiötason tiedon esiin nostamisen. Sosiaalinen raportointi on työkalu, johon sosiaalityössä esiin nousevat ilmiöt ja aiemmin hiljaiseksi jäänyt tieto tulee dokumentoinnin kautta hyödynnettäväksi. Esille nostettavan ilmiön raportointi on teknisesti toteuttavissa helposti ja nopeasti.

SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeen myötä sosiaalinen raportointi on otettu käyttöön Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (Kainuun sote) 1.1.2021 alkaen kaikilla sosiaalialan vastuualueilla. Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Essote) aikuissosiaalityö on myös aloittanut raportoinnin tänä syksynä. Molemmilla alueilla työkalu on mallinnettu Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta (Vasso).

Sosiaalisen raportoinnin työkalu on mainio lähtökohta kehittäessämme rakenteellista sosiaalityötä, mutta yksin työkalun käyttöönotto ei riitä. Tarvitsemme rakenteet ilmiöitä koskevien toimenpide-ehdotusten muotoilulle, käsittelylle ja toteuttamiselle. Tiedon kokoamisen, analysoinnin ja välittämisen rakenteella varmistetaan, että arvokas kerätty tieto hyödynnetään ja tietoa tuotetaan aktiivisesti.

Kainuun soten sosiaalisen raportoinnin prosessi etenee siten, että työntekijän esiin nostama ilmiö ja toimenpide-ehdotus siirtyvät tämän esihenkilölle alkukäsittelyyn. Seuraavaksi ilmiöitä käsitellään rakenteellisen sosiaalityön työryhmässä, jossa on edustettuna kaikki sosiaalialan eri vastuualueet. Prosessiin sisältyy myös tiedon dokumentointi raportiksi sekä raportoidun tiedon välittäminen yhteistyötahoille ja päätöksentekoon.

Kainuun soten 1. sosiaalinen raportti ajalta 1.1.– 30.6.2021 julkaistiin syykuussa ja se sisältää seitsemäntoista ilmiötä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) työssä on aukko juuri sosiaalisella raportoinnilla kerätylle tiedolle (Leinonen ym. 2021). Sosiaalisen raportoinnin tiedon toivotaan edistävän jatkossa osaltaan hyte-työn tietoperustaisuutta. Työkalulla saamme ajantasaista paikallista ja asiakasrajapintatietoa, joka rikastuttaa muista lähteistä, kuten tilastoista ja rekistereistä, rakentuvaa tietopohjaa.

Tiedon tuotannon työkaluna sosiaalinen raportointi on mitä oivallisin työkalu, mutta meidän tulee tunnistaa sen paikka hyvinvointirakenteissa – ja myös ottaa tuo paikka haltuumme. Tulevaisuudessa sosiaalisen raportoinnin tieto tulee saattaa hyvinvointialueiden päätöksenteon tueksi.

Kirjoittajat

Anne Tuikka
perheneuvolan sosiaalityöntekijä, Kainuun hyvinvointialue

Artikkelin asiasanat

rakenteellinen sosiaalityö
SOSRAKE-hanke