Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Sosiaalityön monet roolit
-

Sosiaalityön monet roolit

Palvelujen vaikuttavuutta voidaan etsiä vaikuttavuusketjun avulla, jossa erotellaan tarve, tavoite, ratkaisu, teot ja muutos. Sosiaalityön asiakasteksteissä tällaisen ketjun hahmottaminen on usein vaikeaa, koska niitä ei ole kirjoitettu vaikuttavuuden näkökulmasta, vaan dokumentoimaan tapahtumia.

Asiakkaiden toimintakyvystä johtuen palvelujen vaikuttavuuden tarkastelua ei voi tehdä vain positiivisia muutoksia tarkastelemalla. Joskus työn vaikutukset näkyvät tilanteen säilymisenä ennallaan tai syöksykierteen loiventamisena. Toisinaan ihmisen elämäntilanteen edistymisen voi romuttaa toimintaympäristössä tapahtuvat odottamattomat muutokset.

SOSRAKE-hankkeessa on analysoitu Essoten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaalityön tekstejä. Analyysi osoitti, että asiakkaan tilanteesta riippuen työskentelyssä korostuu joko negatiivisten muutosten torjuminen, tilanteen ylläpitäminen, itsenäisen selviytymisen lisääntyminen tai kuntoutuminen täysivaltaiseen elämään.

Negatiivisten muutosten torjunta korostuu tilanteissa, joissa asiakas ei elämäntilanteestaan johtuen kykene sitoutumaan työskentelyyn. Asiakkaan impulsiivisuus vaikeuttaa suunnitelmallisuutta, jolloin työskentely on akuuttiin tilanteeseen reagoimista. Kontaktin ollessa satunnainen, muutokseen motivointi on vaikeaa ja sosiaalityön rooliksi jää tukea asiakasta niissä asioissa, joihin hän apua hakee.

Yhtenä kategoriana analyysissa erottuvat työskentelyyn sitoutuvat asiakkaat, joilla on runsasta tuen tarvetta ja heikko terveydentila. Puutteet toimintakyvyssä rajoittavat kuntoutumista ja hallitsematon elämä voi johtaa esimerkiksi asumisen vaarantumiseen. Sosiaalityön tehtävänä on tällöin tukea ja ylläpitää elämän perusrakenteita.

Teksteissä on tunnistettavissa myös hitaasti eteneviä muutosprosesseja. Asiakkaalla voi olla pysyviä toiminnallisia esteitä ja hän sitoutuu työskentelyyn oman terveydentilansa rajoissa. Työskentely on pitkäjänteistä, pienin askelin etenevää. Sosiaalityö on perusasioiden sujumiseen keskittyvää, asiakkaan oman vastuun kasvattamista. Toimintakyvyn vajeita ei pystytä poistamaan, mutta pitkäjänteisellä työskentelyllä asiakas edistyy omissa tavoitteissaan.

Omana ryhmänään teksteissä erottuvat muutostyöskentelyyn sitoutuneet asiakkaat. Nämä asiakkaat kykenevät tunnistamaan muutostarpeita elämästään ja ovat motivoituneita ottamaan apua vastaan. Asiakkaan muutostyöskentelyä voidaan tukea usealta taholta ja asiakas tukeutuu palveluverkostoonsa etsien vaihtoehtoisia toimintatapoja. Sosiaalityön asiakkuus jää tilanteen parantuessa taka-alalle ja asiakas selviytyy itsenäisesti.  

Palvelujärjestelmässä aikuiset sosiaalityön asiakkaat nähdään usein aktiivisina, muutokseen pyrkivinä, unohtaen, että vain murto-osa asiakkaista kykenee sellaiseen. Sosiaalityössä tehdään paljon resursseja pitkäaikaisesti sitovaa, kannattelevaa työtä. Sosiaalialalla puhutaan asiakkaiden sitoutumattomuudesta, mutta onko palvelu sellaista, jossa asiakkaan tarpeet aidosti huomioidaan ja josta hän hyötyy?

 

Kirjoittajat

Satu Marja Tanttu
asiantuntija, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Etelä-Savon hyvinvointialue

Artikkelin asiasanat

rakenteellinen sosiaalityö
SOSRAKE-hanke
vaikuttavuus