Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Tavoitteen asettelu vaatii aikaa ja osaamista
-

Tavoitteen asettelu vaatii aikaa ja osaamista

Essoten työntekijät valmentautuivat tavoitteen asettelun tiimoilta syksyn 2021 aikana. Valmennus sai motivoituneissa osallistujissa aikaan oivalluksia. Valmennus rakentui kahdesta valmennuskerrasta, joissa oli yhteistä teoriaosuutta, pienryhmätyöskentelyä ja työskentelyä purkavaa yhteistä keskustelua.

Osallistujien joukossa huomioitiin, että tavoite on pilkottava riittävän käytännönläheiseksi ja ”pieneksi”, jotta tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Lisäksi asiakaslähtöisesti asetetut tavoitteet luovat ammattilaisille mahdollisuuden antaa positiivista palautetta asiakkaille. Palautteen antamisen kautta onnistumiset ja tavoitteissa eteneminen on tärkeää tehdä asiakkaalle näkyväksi. Tavoitteiden täytyy sopia asiakkaan arkeen, ja tätä tukee ammattilaisella oleva tietopohja asiakkaan tilanteesta.

Valmennuksen yhtenä sisältönä harjoiteltiin tavoitteen asettamista asiakasnäkökulmasta ja mitattavasti. Minä-muodon ja teoiksi puretun tavoitteen kautta hahmotettiin, minkälainen kokonaisuus voisi toimia. Essoten sosiaalialan ammattilaisten päästessä vauhtiin yhteinen työskentely oli keskustelevaa ja tuotos syntyi. Pienryhmien tuotos oli yhdessä pohdittu kolmiportainen tavoite, jolla mahdollistetaan muutoksen tarkastelua. Mieleeni jäi osallistujan kuvaama tilanne, jossa asiakkaan kanssa oli päästy yhdessä tavoitteen asettelun äärelle. Asiakkaan kanssa keskusteltiin päihteiden käytön vähentämisestä ja tavoitteeksi kirjattiin kolmen päivän päihteettömyys. Seuraavassa kohtaamisessa päästiin yhdessä iloitsemaan tavoitteen saavuttamisesta ja ylittämisestä.

Aiheena tavoitteen asettaminen sai jatkoa SOSRAKE-osaamisverkoston kuukausiteemana. Digialustalla perehdyttiin tavoitteen asettamiseen tammikuun ajan. Kuun loppuun mennessä osaamisverkoston jäsenistä yli kolmannes oli käynyt tutustumassa teemaan. Keskustelu on käynyt kuumana osallistujien kokemuksista tavoitteiden asettamisesta ja konkretisoinnista. On tunnistettu, että pienikin tavoite on erityisen tärkeä, jos se on asiakkaalle merkityksellinen. Lisäksi osaamisverkoston jäsenistä 21 on käynyt antamassa äänensä erilaisiin väitteisiin, jotka arviointiin asteikolla 1 täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Korkeimman arvion sai tavoitteen asettelun tärkeyttä koskeva väite. Tärkeiden tavoitteiden asettamista ei koettu helpoksi. Tunnistettiin myös tilanne, jossa asiakkaan tunteminen ei poissulje tavoitteen asettamisen välttämättömyyttä. Tavoitteen asettamisen on myös tunnistettu vievän aikaa, jota ei välttämättä aina ole riittävästi.

SOSRAKE-hankkeen Essoten aluekehittäjä Satu Marja Tanttu kuvaa osuvasti Tavoitteen asettaminen – vaikuttavuuden ensimmäinen askel (linkki vie sivuston blogiosioon) -ISOblogissaan haasteita, joita tavoitteen asettelussa on. Tavoitteiden asettamisen haasteet ovat ratkaistavissa, kun annetaan mahdollisuus, riittävät resurssit ja aikaa ammattilaisten osaamisen kehittämiselle. Essote on valmennuksen myötä ottanut askeleen eteenpäin. Osaamisen kehittäminen on kiinteä osa sosiaalialan veto-, pito- ja uudistusvoiman synnyttämistä ja vahvistamista.

Kirjoittajat

Hanna Tervo
suunnittelija, vs. projektikoordinaattori, SOSRAKE-osaamisverkosto-hanke, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Artikkelin asiasanat

osallisuus
SOSRAKE-hanke
vaikuttavuus