Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Alle 25-vuotiaiden tapaturmaiset huumekuolemat ovat onnettomuuksia, joita on voitava ennalta ehkäistä
-

Julkaistu

Alle 25-vuotiaiden tapaturmaiset huumekuolemat ovat onnettomuuksia, joita on voitava ennalta ehkäistä

Nuorten alle 25-vuotiaiden tapaturmaiset huumekuolemat ovat onnettomuuksia, joita on voitava ennalta ehkäistä – palvelujärjestelmää kehitettävä niin, että nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut kulkevat yhdessä.

Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi teematutkinnan alle 25-vuotiaiden nuorten tapaturmaisista huumekuolemista. Seurantajaksona oli kalenterivuosi 2023. Tapaturmaisia huumekuolemia tapahtui 18:lla hyvinvointialueella, tyypillisesti keskisuurissa tai suurissa kaupungeissa. Tapahtumapaikka oli useimmiten nuoren koti tai yksityisasunto. Kuolema tapahtui usein nuoren nukkuessa. Aamuyö oli yksi tyypillisistä ajankohdista, joskin vuorokaudenajassa oli tasaista jakautumista. Tilanteeseen havahduttiin keskimäärin 22 tunnin kuluttua mediaanin ollessa 12 tuntia. Kuolemat painottuivat kesään ja syksyyn.

Samanaikaisen lääkeaineiden sekakäytön riskejä ei riittävästi tunneta. Huumeita käyttäville nuorille suunnatut palvelut eivät nykymuodossaan vastaa heidän palvelutarpeisiinsa. Palvelujärjestelmässä ei ole selkeitä toimintamalleja ohjata nuoria palveluihin eivätkä he saa oikea-aikaisesti tarvitsemaansa apua. Huumeongelman ja mielenterveyden haasteiden yhtäaikaisessa tilanteessa riittävien palvelujen saanti on erityisen vaikeaa. Mitä enemmän nuorella on palvelutarpeita, sitä tärkeämpää on, että järjestelmässä pystytään varmistamaan, ylläpitämään ja koordinoimaan nuorelle tarjottava oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen apu.

Onnettomuustutkintakeskus antaa kahdeksan suositusta nuorten alle 25-vuotiaiden huumekuolemien ennaltaehkäisemiseksi. Suositukset muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla nuorten huumekuolemia saadaan ennalta ehkäistyä. Ylätasolla tarvitaan kansallisesti yhtenäinen palvelukokonaisuus ja palveluketju. Tähän päästään, kun parannetaan hoitoon ohjausta, kehitetään turvallista lääkehoitoa, kehitetään turvallisuusviestintää samanaikaisen sekakäytön riskeistä, käytetään hyväksi uutta teknologiaa henkeä uhkaavan myrkytystilan tunnistamisessa, koulutetaan hätäkeskuspäivystäjiä, tuetaan nuoria, kun he siirtyvät omilleen asumaan ja uudistetaan lastensuojelua.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että

  1. Sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa uudistaa ja määrittää erityisesti alle 18-vuotiaille ja 18–25-vuotiaille nuorille huumeiden ongelmakäyttäjille kansallisesti yhtenäisen palvelukokonaisuuden ja turvaa palveluketjujen toimivuuden.
  2. Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa lastensuojelua niin, että avohuollon sekä sijaishuollon palvelut vastaavat asiakkaana olevien huumeita käyttävien nuorten monialaisiin palvelutarpeisiin.
  3. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää huumeongelmista kärsivien lastensuojelun asiakkuudesta itsenäiseen asumiseen siirtyvien nuorten jälkihuollon sijoitusten merkityksen huumekuolemien vähentämisessä ja kehittää jälkihuoltoa selvityksen mukaisesti.
  4. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää ja toteuttaa yhteistyössä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa huumeita käyttävien nuorten turvallisen lääkehoidon ja koordinaation parantamisen toimenpiteet.
  5. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa kehitetään nuorille huumeiden käyttäjille kansallisesti yhtenäinen hoitoonohjausjärjestelmä ja uudistetaan olemassa olevia käytäntöjä.
  6. Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaavat ja varmistavat monikanavaisia turvallisuusviestintään liittyviä ja käyttäjät tavoittavia toimenpiteitä yhdessä muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa.
  7. Sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii siitä, että nuorten huumekuolemien ehkäisemisessä hyödynnetään tavoitteellisesti teknologisia ratkaisuja henkeä uhkaavien myrkytysten havaitsemiseksi.
  8. Hätäkeskuslaitos varmistaa yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöalueiden ensihoitokeskusten kanssa, että tehtävänkäsittely myrkytystehtävien osalta mahdollistaa hätäkeskuspäivystäjälle riittävän tilannekuvan oikean kiireellisyysluokan ja tehtävälajin määrittämiseksi.

Linkki Onnettomuustutkintakeskuksen videoon: https://www.youtube.com/watch?v=yDQjZEr8GZE (avautuu uuteen ikkunaan)

Keskustelu jatkuu SuomiAreenalla 25.6.2024 klo 17.00 alkaen: https://www.suomiareena.fi/pori/ohjelma/6DEA2E9D-4E32-4459-8729-FC80DCFD0EDF/ (avautuu uuteen ikkunaan)

Linkki tiivistelmään ja tutkintaselostukseen (avautuu uuteen ikkunaan Onnettomuustutkintakeskuksen sivuille)