Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
ISO-toiminta
Matkalla riittävään vanhemmuuteen
-

Matkalla riittävään vanhemmuuteen

Matkalla riittävään vanhemmuuteen -hanke tukee lastensuojelun asiakasperheitä monialaisesti. Hankkeessa kehitetään lastensuojelun moniammatillista osaamista ja toimintamalleja, joiden avulla vanhemmuutta sekä lasten ja perheiden hyvinvointia voidaan vahvistaa pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti.

Kehittämistyön tausta-ajatus on, että jokaista vanhempaa voidaan tukea matkalla riittävän hyvään vanhemmuuteen.

Ajankohtaista

Matkalla riittävään vanhemmuuteen -hanke käynnistyy 1.8.2024. Sivua päivitetään syyskauden alussa.

Hankkeen tavoitteet ja toteutus

Matkalla riittävään vanhemmuuteen -hankkeen toiminta-aika on 1.8.2024–31.12.2026. Hankkeen tarkoitus on vahvistaa riittävän hyvän vanhemmuuden edellytyksiä lastensuojelun asiakasperheissä kehittämällä vanhemmille tarjottavaa moniammatillista lastensuojelun tukea. Päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää erityisesti 12–17-vuotiaisiin, lastensuojelun tarpeessa oleviin lapsiin kohdistuvia viimesijaisia lastensuojelun toimenpiteitä.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Uudistaa monialaisen yhdessä työskentelyn tapoja sekä kehittää työntekijöiden ja asiakkaiden verkostoihin jalkautuvan moniammatillisen tiimin toimintarakenteita ja työskentelyä
  2. Tuoda lastensuojelun henkilöstölle ja yhteistyökumppaneiden monialaiselle verkostolle osaamista, konkreettisia toimintamalleja, työvälineitä ja mittareita perheiden kanssa työskentelyyn ja vaikuttavuuden arviointiin
  3. Edistää lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden vahvistumista ja luoda suunnitelmallista lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimintaa hyvinvointialueille

Hanke toteutetaan EU-rahoitteisena ryhmähankkeena, jonka kehittämisteemat, työpaketit ja sisällöt ovat kaikille yhteiset. Päähankkeen toteuttaja ISO johtaa hanketta, koordinoi ja yhteensovittaa osahankkeiden yhteiskehittämistä sekä vastaa kehittämistyön tutkimuksellisesta asiantuntijatuesta. Osahankkeiden toteuttajia ovat Etelä-Savon, Kainuun sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueet, jotka vastaavat omista kehittämiskokonaisuuksistaan ja osallistuvat ryhmähankkeen yhteiskehittämiseen.

Jokaisella hyvinvointialueella työskentelee moniammatillinen tiimi, joka yhdistää sosiaalityön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä perheterapian ammattilaisten osaamiset ja voimavarat. Vanhemmille tarjotaan konkreettista tukea ja ohjausta lapsesta huolehtimiseen sekä vanhempana toimimiseen hankalissakin perheiden tilanteissa. Lisäksi uudistetaan monialaisen yhdessä työskentelyn tapoja ja kehitetään työntekijöiden ja asiakkaiden verkostoihin jalkautuvien moniammatillisten tiimien toimintarakenteita.

Lastensuojelun henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille järjestetään valmennuksia, koulutuksia ja muita yhteisiä oppimisprosesseja, joiden kautta työntekijät saavat osaamista, konkreettisia toimintamalleja, työvälineitä ja mittareita perheiden kanssa työskentelyyn ja vaikuttavuuden arviointiin.

Hankkeessa työskennellään yhdessä lastensuojelun asiakkaana olleiden nuorten ja vanhempien kanssa ja luodaan hyvinvointialueille suunnitelmallista lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimintaa. Näin vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta ja tuodaan erityisesti vanhempien ja lasten ääntä kuuluville sosiaalityössä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 248 352 euroa ja EU-rahoituksen osuus on 1 798 681 euroa. Rahoitus hankkeelle on myönnetty ELY-keskuksesta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+, Toimintalinja 5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi, erityistavoite 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen).

Teeman materiaaleja

Tiedostot

.pdf
Hankkeen esittelydiat

Blogikirjoitukset

Seuraa somessa

Ota yhteyttä

Päivi Malinen

kehittämispäällikkö, hankepäällikkö Matkalla riittävään vanhemmuuteen -hanke

044 024 6415

paivi.malinen@isonet.fi

Hanketoteuttajien ja rahoittajan logot