Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Kansa-koulu 6 -hanke käynnistyy
-

Julkaistu

Kansa-koulu 6 -hanke käynnistyy

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat saaneet myönteisen rahoituspäätöksen Kansa-koulu 6 – Sosiaalialan kirjaamisosaamista tukemassa -hankkeelle, jonka tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen kehittämistä kansallisesti. Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin:

  1. Sosiaalihuollon kirjaamisen peruskurssi ja
  2. Toimintamallit ja materiaalit.

Kuudennen Kansa-koulu-hankkeen päätehtävä on viimeistellä edellisessä hankkeessa aloitettu kirjaamisen peruspaketin kehittämistyö, eli toteuttaa ja pilotoida sosiaalihuollon kirjaamisen peruskurssi sähköisessä koulutusympäristössä. Kansa-koulu-hankkeissa on vuodesta 2015 lähtien koottu ja laadittu runsas ja moninainen materiaalikokonaisuus kirjaamisen kehittämisen tueksi. Kansa-koulu 6 -hanke pyrkii turvaamaan tämän materiaalin jatkohyödyntämisen osana kansallista kirjaamisen tukea.

Kansa-koulu-hankkeissa on vuosien mittaan rakennettu lukuisia toimintamalleja sekä toimivia tukimuotoja niin hyvinvointialueiden, yksityisten toimijoiden kuin oppilaitosten kirjaamisen kehittämisen tueksi. Kansa-koulu 6 -hankkeessa tiivistetään verkostoyhteistyötä ja tunnistetaan sekä yhdistetään toimintamalleja soveltuvin osin osaksi kansallista kirjaamisen tuen kokonaisuutta. Tarkoituksena on kartoittaa ja tunnistaa toimintamallit ja materiaalit, jotka ovat kansallisesti merkittäviä ja joille olisi roolia ja tarvetta myös tulevaisuudessa. Kansa-koulu 6 -hankkeen hankesuunnitelma ei sisällä kirjaamisasiantuntijavalmennusten järjestämistä.

Hankkeen toiminta kohdistuu kolmelle tasolle. Kansallista yhteiskehittämistä tehdään projektiryhmätyöskentelyssä THL:n, Kelan ja STM:n edustajien kanssa. Osana hyvinvointialueiden kirjaamisen kehittämisen tukea kutsutaan alueiden avainhenkilöitä yhteistyöverkostoon. Sosiaalihuollon kirjaamisen peruskurssi kohdentuu kaikille sosiaalihuollon asiakastietoa kirjaaville työntekijöille ja opiskelijoille.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä ISO, Pikassos ja Socca. Jokaisella osatoteuttajalla on 50 % hanketyöntekijä ja ISOsta tehtävässä toimii kehittäjäkoordinaattori Kirsi Kaartinen. Hanketta hallinnoi Vasso, joka vastaa hankkeen kokonaisuuden johtamisesta sekä viestinnällisestä tuesta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 145 000 € ja toiminta-aika 1.5.-31.12.2024.