Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Osaamiskeskukset palvelevat hyvinvointialueita
-

Julkaistu

Osaamiskeskukset palvelevat hyvinvointialueita

Sosiaalialan osaamiskeskus on lakisääteinen, koko maan kattava alueellinen yhteistyörakenne sosiaalialan osaamisen edistämiseksi sekä palvelujen turvaamiseksi. Sote-uudistuksen edetessä ensi vuoden alusta tulee voimaan oskelakimuutos: osaamiskeskukset palvelevat jatkossa hyvinvointialueita, kun aiemmin on palveltu lähtökohtaisesti kuntia.

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan tarkoituksena on luoda ja ylläpitää koko maan kattava alueellinen yhteistyörakenne sosiaalialan perus- ja erityisosaamisen edistämiseksi sekä sosiaalialan alueellista yhteistyötä edellyttävien erityisosaamista vaativien erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen turvaamiseksi. Toiminnasta vastaavat alueelliset sosiaalialan osaamiskeskukset (osaamiskeskus), joiden toimialueet kattavat hyvinvointialueet. Ruotsinkielisen väestön tarpeita varten on lisäksi ruotsinkielinen osaamiskeskus. Osaamiskeskuksista ja niiden toimialueista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 1230/2001 (linkki Finlexin sivuille, avautuu uuteen ikkunaan)

Itä-Suomessa lakisääteinen sosiaalialan osaamiskeskustoiminta on järjestetty ISO-yhdistys ry:n toimiessa taustayhteisönä. Toiminnan strategiset painopisteet ovat rakenteellisen sosiaalityön edistäminen (vrt. Sosiaalihuoltolaki 7 §), sosiaalipalvelujen kehittäminen (esim. lastensuojelu, sosiaalityö) sekä sosiaalihuollon tietojohtamisen vahvistaminen. Viime vuoden lopussa ISO-yhdistykseen kuului kaikkiaan 71 jäsentahoa. Kaikki toiminta-alueella sote-järjestämisvastuuta kantaneet kunnat/kuntayhtymät kuuluvat yhdistykseen, ja jäseninä ovat myös esimerkiksi Itä-Suomen yliopisto sekä alueen ammattikorkeakoulut. Jatkossa ISOn toiminta-alue kattaa neljä hyvinvointialuetta: Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon, jotka ovat saaneet kutsun ISO-jäsenyyteen. Sosiaalialan kehittämisyhteistyötä tehdään jo osin Itä-Suomen yhteistyöalueen kattavasti, jolloin toiminnassa on mukana Keski-Suomi ja sieltä avainkumppanina Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske.