Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Kansa-koulun raportti kuvaa yksityisten palveluntuottajien kirjaamisen kehittämisen tilannetta
-

Julkaistu

Kansa-koulun raportti kuvaa yksityisten palveluntuottajien kirjaamisen kehittämisen tilannetta

Yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille toteutettiin Kansa-koulu 5 -hankkeen ja Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa kysely, jolla kartoitettiin sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen nykytilaa. Kysely oli jatkumoa aiemmin Kansa-koulu 4.0 -hankkeessa kesällä 2022 toteutetulle vastaavalle kyselylle, joka oli kohdennettu tuleville hyvinvointialueille. Vastausten perusteella hyvinvointialueet olivat hyvin erilaisissa tilanteissa, mutta Kanta-liittymisen mukanaan tuomat haasteet tunnistettiin kaikkialla. Kyselyn vastauksista havaittiin, että hyvinvointialueet eivät olleet huomioineet yksityisiä palveluntuottajia tulevien muutosten keskellä. Niinpä selvitimme sosiaalihuollon kirjaamisen tilannetta suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan yksityisten palveluntuottajien valmiuksia kohdata sosiaalihuollon kirjaamista ja tiedonhallintaa koskevat lähitulevaisuuden muutokset. Lisäksi kyselyn avulla kerättiin palveluntuottajien kirjaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita ja luotiin kehittämistyön tilannekuvaa. Kyselyyn saatiin vastaus 94:ltä Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenorganisaatiolta. Suurin osa kyselyyn vastanneista organisaatioista tuottaa palveluja sekä hyvinvointialueen lukuun että asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Yksityisten vastaukset mukailivat hyvinvointialueilta saatuja signaaleja.

Suurin osa organisaatioista on luokitellut tuottamansa palvelut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määräämän palvelutehtäväluokituksen mukaisesti, mutta vain reilulla kolmanneksella organisaatioista on THL:n palvelutehtäväluokitus käytössä asiakastietojärjestelmissään. Vain vajaalla neljänneksellä vastaajista on aikataulutettuna suunnitelmallinen Kanta-liittymisen prosessi. Kansa-koulu-hankkeiden valmentamat kirjaamisasiantuntijat on tunnistettu yksityisissä organisaatioissa melko hyvin, mutta heidän rooliaan ei ole määritelty eikä työtä ole huomioitu palkkauksessa tai työaikajärjestelyissä suurimmassa osassa organisaatioita.

Tärkeimmäksi tekijäksi yksityisten organisaatioiden sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämisessä nousee yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Yli 90 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ole saanut ohjausta ja neuvontaa Kanta-liittymiseen hyvinvointialueilta. Yksityiset organisaatiot ovat hyvin vahvasti sidoksissa niin asiakastietojärjestelmätoimittajiin kuin erityisesti tuottamiensa palvelujen järjestäjiin eli hyvinvointialueisiin.

Koska kyselyyn vastasi vain 94 yksityistä sosiaalihuollon palveluntuottajaa, jotka luokitellaan henkilöstömääränsä pohjalta pieniksi organisaatioiksi, ei vastauksia voi yleistää koskemaan koko laajaa sosiaalihuollon yksityistä sektoria. Pienempien organisaatioiden tilannetta tulokset kuitenkin kuvaavat luultavasti melko hyvin.

Tutustu Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen tila 2023 -raporttiin (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

EU-rahoituksen kuvalogo