Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
ISO-toiminta
OT-keskus – lapset, nuoret, perheet
-

OT-keskus – lapset, nuoret, perheet

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -toiminnan tehtävänä oli kehittää yhteistyöalueellemme monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia monimutkaisissa asiakastilanteissa.

Ajankohtaista

Hanke on päättynyt 31.12.2023 - kiitos kaikille kehittämistyössä mukana olleille!

Hankefaktat

Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskus (OT) -toiminta sai 580 000 euron valtionavustuksen vuosille 2022–2023 osana Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeita Itä-Suomen yhteistyöalueelle (YTA). Valtakunnallisten, viiden OT-keskushankkeen tavoitteena oli vastata vaativaa ja usein monialaista erityispalvelua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin. Toiminnassa huomioitiin alueelliset erityispiirteet ja paikalliset verkostot.

Itä-Suomen YTAn hanketta koordinoi Pohjois-Savon hyvinvointialue, Lasten ja nuorten osaamiskeskus (KYS), yhteistyössä Itä-Suomen (ISO) ja Keski-Suomen (KOSKE) sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Hanketta toteutettiin monitoimijaisesti yhteistyössä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen hyvinvointialueiden kesken.

Kohderyhmä

Osaamis- ja tukikeskuskehittämisen kohderyhmänä olivat ensisijaisesti sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen ammattilaiset, joilta lapset, nuoret ja perheet saavat apua. OT-tuki kohdistui monimutkaisiin asiakastilanteisiin, joissa tarvittiin monialaista erityisosaamista.

Tehtävä ja tarkoitus

 • Kehittää ja yhteensovittaa yhteistyöalueellemme monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen 
 • Tukea sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisia vaativissa, kompleksisissa asiakastilanteissa 
 • Muodostaa selkeä ehdotus OT-rakenteesta ja palvelukonseptista
 • Laatia sopimusmalli virallisten OT-keskusten synnyttämiseksi alueella ja kansallisesti
 • Koordinoida vaativia asiantuntijapalveluja ja verkostoja YTAlla 
 • Liittää monitieteinen tutkimus toiminnan ja asiantuntijatyön kehittämiseen
 • Tehdä kansallista yhteistyötä

Nostoja hankkeen tuotoksista

 • Koulutusten järjestäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen henkilöstölle (mm. nepsyfoorumi, Pace, Turvassa eron jälkeen, Rinnakkaisvanhemmuus). Koulutukset tavoittivat lähes 4 000 ammattilaista
 • Erityisasiantuntijaverkostojen kokoaminen ja osallistuminen laajasti jo olemassa oleviin sisote verkostoihin toiminta-alueella
 • Haastavat erot -konsultaatioryhmien käynnistäminen Pohjois-Savoon ja Keski-Suomeen yhteistyössä Tukikeskus Varjon kanssa
 • Lakisääteisten lastensuojelun moniammatillisten asiantuntijatyöryhmien toiminnan kehittäminen (Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Savo) – erityisasiantuntijoiden konsultoinnin mahdollisuus OT-hankkeen kautta
 • Lastensuojelulaitos Kivelän (Kuopio), päihdepalvelusäätiön ja nuorisopsykiatrian välillä on otettu käyttöön hankkeen aikana työstetty konsultaatiokäytäntö
 • LIPSY-yksikön (Jyväskylä) ja lastensuojelun sekä perhesosiaalityön yhteistyön kehittäminen ja tukeminen
 • Vaalijalaan luotiin vaativan erityisen tuen perhekuntoutusmalli
 • Mukana lastensuojelun vaativan sijaishuollon kehittämisessä: 
  • Kuopioon avautuvan vaativan sijaishuollon yksikkö VATULAn kehitystyö (lastensuojelun ja psykiatrian integraatio)
  • Etelä-Savon hyvinvointialueella toteutettiin vaativan sijaishuollon kartoitus, laadittiin lastensuojelun sijaishuollon työntekijän itsearvioinnin pohjaksi lomake, jolla voi hahmottaa asiakkuuksien vaativuutta
  • neljän lastensuojelulaitoksen henkilöstön Pace-koulutukset.
 • Pilotoitiin puolen vuoden ajan OT-TUKI ammattilaisille -palvelua, jossa tarjottiin tukea, neuvontaa ja työohjauksellista konsultaatiota sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisille haastavissa asiakastilanteissa.
 • OT-hanke on tehnyt oppilaitos- ja tutkimusyhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa
  • osallistumalla asiantuntijatyöpajoihin
  • levittämällä tutkimustietoa koulutuksissa
  • ohjaamalla opinnäytetöitä
  • hyödyntämällä projektinnäyte- ja -harjoittelutöistä saatua tietoa kehittämistyössä
 • Tutkittu tieto ja vuorovaikutus tutkijoiden kanssa ovat olleet pohjana kehittämiselle ja monialaisen osaamisen edistämiselle. Myös uusia tutkimusaiheita ja ilmiöitä on pyritty nostamaan esille
 • Annettu ehdotus OT-rakenteesta YTA-sopimuksen valmisteluun. 

Hankkeen koordinoijan OT-uutiskirjeet (linkit avautuvat uuteen ikkunaan):

Lisätietoja (linkit avautuvat uuteen ikkunaan):

Lue kansallisesta kehittämistyöstä lisää THL:n OT-keskus-sivustolta (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

OT-keskuksen logo

 

Teeman materiaaleja

Tiedostot

.pdf
OT-hankkeen posteri
.pdf
Itä-Suomen YTAn OT-hankkeen yhteenveto

Julkaisut

.pdf
Itä-Suomen YTAn OT-hankkeen loppuraportti

Blogikirjoitukset

Ota yhteyttä

Päivi Malinen

kehittämispäällikkö, hankepäällikkö Matkalla riittävään vanhemmuuteen -hanke

044 024 6415

paivi.malinen@isonet.fi