Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
ISO-toiminta
OT-keskus – lapset, nuoret, perheet
-

OT-keskus – lapset, nuoret, perheet

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) -toiminnan tehtävänä on kehittää yhteistyöalueellemme monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia monimutkaisissa asiakastilanteissa.

Ajankohtaista

 • 3.2. Kansallinen OT-webinaari. Tutustu lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä (linkki vie ajankohtaista-palstalle)
 • 15.2. Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuudet - Nuorten käytöshäiriöt ja traumatietoinen työote lastensuojelun sijaishuollossa. Aika ja paikka: 15.2. klo 12-16 TEAMS
 • 20.3. Näkökulmia autisminkirjon häiriöön - OT-NEpsy-koulutusfoorumien aloitus 20.3. Tutustu lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä (linkki vie ajankohtaista palstalle)

Menneet

 • Teams-yhteydellä järjestettävä ”Mikä ihmeen OT?” -info 7.12.

 • Teams-yhteydellä järjestettävä OT-webinaari: Turvassa eron jälkeen 14.12.

 • 15.9.2022 webinaarin aiheena oli vaativien neuropsykiatristen palvelujen järjestäminen lapsille ja nuorille. Tilaisuuden koosteen voit lukea tästä (linkki vie ajankohtaista-palstalle)

 • 27.4.2022 webinaarin materiaalit löytyvät ISOn materiaalipankista (linkki vie materiaalipankkiin)

Itä-Suomen yhteistyöalueella (YTA) tapahtuvaa sosiaalihuollon OT-tason kehittämistä

 • Vaativan eroauttamiseen tueksi järjestetään Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa yhdessä Turvassa-hankkeen kanssa Haastavat erot -ryhmät.
 • Vaativan tason sijaishuoltoa kehitetään Kuopiossa, Mikkelissä ja Jyväskylässä. Kehittämistyöllä haetaan ratkaisuja psykiatrista osaamista ja vaativaa lastensuojelun laitoshoitoa tarvitsevien lasten ja nuorten avun tarpeeseen. 
 • Lakisääteisten lastensuojelun moniammatillisten asiantuntijaryhmien toimintaa kehitetään Etelä-Savossa.
 • OT-asiakkuuksien tunnistamisen tueksi kehitetään OT-palveluohjausta/-neuvontaa sekä OT-seula-työkalua.

Hankefaktat

Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskus (OT) -toiminta sai 580 000 euron valtionavustuksen vuosille 2022–2023 osana Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeita Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueelle (YTA). Tulevien valtakunnallisten, viiden OT-keskuksen tavoitteena on vastata vaativaa ja usein monialaista erityispalvelua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin. Toiminnassa huomioidaan alueelliset erityispiirteet ja paikalliset verkostot.

Hanketta koordinoi Pohjois-Savon hyvinvointialue, Lasten ja nuorten osaamiskeskus (KYS), yhteistyössä Itä-Suomen (ISO) ja Keski-Suomen (KOSKE) sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Hanketta toteutetaan monitoimijaisesti yhteistyössä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen hyvinvointialueiden kesken.

Katso tästä Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) pilottihankkeen loppuraportti / POSOTE20 (pdf, avautuu uuteen ikkunaan).

Kohderyhmä

Osaamis- ja tukikeskuskehittämisen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen ammattilaiset, joilta lapset, nuoret ja perheet saavat apua. OT-tuki kohdistuu monimutkaisiin asiakastilanteisiin, joissa tarvitaan monialaista erityisosaamista.

Tavoitteet ja päämäärät

 • Luodaan kehittämisen, toiminnan ja tutkimuksen ydin- ja koordinaatiorakenne sekä yhteistoimintamalli vaativien, monialaisten erityispalvelujen turvaamiseksi ja laadun varmistamiseksi lapsille, nuorille ja heidän perheilleen YTAlle
 • Vaativan erityisen tuen palvelujen saatavuus ja laatu paranee ja ammattilaisten saama tuki lisääntyy YTAlla

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

 • Toimijat ovat sitoutuneet SI-SO-TE-yhteistoimintaan ja sen kehittämiseen
 • OT-rakenne on muotoutunut
 • Tarvittavat asiantuntija- ja osaamisverkostot ovat toiminnassa
 • OT-palveluohjaus ja konsultaatiomalli(t) on kuvattu ja toiminnassa
 • Koulutukset ja koulutusmateriaalit
 • YTAn sopimusmalli

Hankkeen koordinoijan OT-uutiskirjeet (linkit avautuvat uuteen ikkunaan):

Hankkeen kehittämistyön sisältö löytyy Innokylästä (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Lue kansallisesta kehittämistyöstä lisää THL:n OT-keskus-sivustolta (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Hankkeen materiaaleja

Blogikirjoitukset

Ota yhteyttä

Timo Hankosalo

erityisasiantuntija, sosiaalityö

044 493 8943

timo.hankosalo@isonet.fi