ISO SOS -hanke
– Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä

Hanketyössä on nyt päästy kehittämisen ytimeen eli erilaisiin kokeiluihin. Mittarikokeilut ovat lähteneet enemmän tai vähemmän vauhtiin kaikilla osatoteuttaja-alueilla. Tässä vaiheessa mittarina käytetään Kykyviisaria. Ensimmäisiä kokemuksia mittarien käytöstä on saatu ja ne ovat rohkaisevia.

Kykyviisaria käyttäneet työntekijät sanovat, että vaikka mittari on työläs täyttää ja ottaa aikaa, on se asiakkaan näkökulmasta hyödyllinen. Asiakkaat ovat olleet sitä mieltä, että Kykyviisari mittaa hyvin heidän kohdallaan tapahtuneita muutoksia. Lisäksi mittarin laajuus ja kattavuus herättävät asiakkaiden mielessä luottamusta: minun tilanteeseeni paneudutaan tällä välineellä kokonaisvaltaisesti ja ajan kanssa. Mittarikokeilun ensimmäinen vaihe päättyy loka-marraskuun vaihteessa ja toista mittaria kokeillaan alkuvuoden 2019 puolella.

Asiakastyöskentelyn kokeiluna on meneillään valokuvauskurssi Pieksämäellä ja valokuva-työskentelyn ryhmä alkaa myös Essoten alueella.  Näistä saatuja kokemuksia ja kokeilujen vaikuttavuutta aikuissosiaalityön asiakkaille tutkitaan.  Osatoteuttajien työntekijöitä kannustetaan kaikenlaisiin kokeiluihin; kaikki mikä on uutta ja erilaista on tervetullutta.  

Jalkautuminen asiakkaiden pariin on jatkunut. Kaikkiaan jalkautumisia on tehty yli kolmeenkymmeneen eri paikkaan ja niissä on tavoitettu yli 200 henkilöä. Muun muassa Essote on jalkautunut Mikko-markkinoille, missä onkin kohdattu useita kymmeniä henkilöitä. Samoin Asunnottomien yöhön jalkauduttiin useammalla paikkakunnalla.

Vaikuttavuutta arvioivan ja rakenteellinen sosiaalityön työpaketissa Sotkamon rakenteellisen sosiaalityön kokeilu saatiin vietyä läpi ja nyt on vuorossa kokeilun analysointi. Miten tiedon keruu toimi, millaisen kuvan se antoi Sotkamon kunnan asukkaiden hyvinvoinnista ja mitä tälle tiedolle nyt pitäisi tehdä? Kokeilua ollaan myös mallintamassa, jolloin sitä voitaneen soveltaa muissa Sotkamon kaltaisissa maaseutukunnissa.  

Hankkeen tiedottaminen on ollut aktiivista. Essoten aikuissosiaalityön facebook-sivut ovat osoittautuneet toimiviksi ja tietoa välittäviksi. Myös Kainuun sote sai avattua aikuissosiaalityön omat fb-sivut ja kokemuksia niiden käytöstä kartutetaan.  Kainuussa alueen paikallislehdet ovat tehneet ahkerasti juttuja aikuissosiaalityön teemasta ja olleet muutenkin kiinnostuneita aiheesta.

Hankkeessa on tehty kehittämistyötä noin yhdeksän kuukautta ja tässä vaiheessa voi todeta, että osatoteuttajat ovat hyvin eri vaiheessa kehittämisen suhteen. Toisaalta eri osatoteuttajien kokemukset ovat kaikkien hankkeen toimijoiden käytettävissä, joten niistä on hyötyä toisille, eikä samaa pyörää tarvitse keksiä kahdesti. Hankkeeseen osallistuvien määrä on aikataulussaan: asiakastavoitteesta on saavutettu lokakuun alussa 30 %, työntekijätavoite on jo saatu kokonaan kiinni. Yhteensä osallistujatavoitteesta on toteutunut 48 %.

Hanketta voi seurata myös Twitterissä ja Facebookissa:

lisätietoja:
timo.hankosalo(at)isonet.fi

päivitetty 6.11.2018