LUMO - Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti

LUMOn hanketiimi on nyt koossa ja olemme päässeet aloittamaan yhteisen työskentelyn monialaisen lastensuojelun kehittämiseksi. Olemme kutsuneet kokemusasiantuntijoita tiimimme vieraiksi ja työstämme tarkempaa hankkeen toimintasuunnitelmaa yhdessä asiakkaiden kanssa. LUMOn startti-iltapäivä pidetään 27.1., jossa yhteinen kehittämistyö polkaistaan käyntiin. Isompi kick off -päivä on tulossa 14.4.2021.

 

Hankefaktat

LUMO-hanke toteuttaa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa ja sen lähtökohtana on vastata lastensuojelun monialaisen kehittämistyön tarpeisiin Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueella. Kehittämistyöllä tähdätään konkreettisten ja pysyvien yhteistyörakenteiden ja toimintamallien luomiseen, jotta lastensuojelun monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin pystytään jatkossa vastaamaan mahdollisimman oikea-aikaisesti.

 

Kehittämistyön tavoitteina on

  1. parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta omissa asioissaan
  2. udistaa ja parantaa lastensuojelun sekä asiakkaiden arjessa toimivan monialaisen verkoston työtä ja toimintaa sekä
  3. edistää systeemisen toimintamallin levittämistä ja juurruttamista monitoimijaisessa lastensuojelussa.

 

Asiakkaiden osallisuus on koko kehittämistyön perusta ja hanketta toteutetaan yhteiskehittämisen periaatteilla. LUMO-tiimi huolehtii kehittämistyön nivoutumisesta yhtenäiseksi YTAn laajuiseksi kokonaisuudeksi. Haluamme varmistaa, että asiakkaat ja työntekijät ovat vahvasti osallisena kehittämistyössä.

 

Hankkeen tärkeimmät kehittämiskohteet ovat

  1. monialaisen ja monitoimijaisen työn lisääminen 
  2. monialaisten yhteistyörakenteiden luominen ja käynnistäminen sekä 
  3. systeemisen toimintamallin mukaisen työskentelyn soveltaminen käytäntöön.

 

Työmme kantava ajatus on yhdessä tekeminen yli yksikkö-, organisaatio-, kunta- ja maakuntarajojen. Kaikki neljän maakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen ja työskentelemme LUMOssa koko alueen laajuisesti maakunnalliset tarpeet ja erot huomioiden. Tämä on äärimmäisen tärkeää, kun tähdätään yhdenvertaisuutta ja lapsen oikeuksia kunnioittavaan ja edistävään monialaiseen lastensuojeluun. 

 

Seuraa LUMO-hanketta Twitterissä: https://twitter.com/LUMOhanke

 

Kehittämistyön kokonaisuutta koordinoidaan ISOsta, lisätietoja antaa hankkeessa lastensuojelun koordinaattorina toimiva Päivi Malinen (paivi.malinen(at)isonet.fi).

Päivitetty 21.1.2021

Julkaisuja teemasta: