Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
ISO-toiminta
-

SOSRAKE-hanke

TIETO - VAIKUTTAMINEN - HYVINVOINTI

SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeessa kehitetään sosiaalialan ammattilaisten osaamista tuottaa, kerätä, jäsentää ja hyödyntää rakenteellista tietoa sekä sitä kautta vaikuttaa yhteiskunnallisiin ongelmiin ja eriarvoisuuteen. 

Hankkeen slogan on: osaamista yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Viimeaikaista kehittämistä

Rakenteellinen sosiaalityö -opintojaksopilotti toteutui 14.3. - 30.6. ja osallistujien boostiaamu on tulossa 30.9. klo 9-11, ilmoittaudu mukaan! (avautuu uuteen ikkunaan)

Etelä- ja Pohjois-Savon hyvinvointitiedolla johtamisen tilaisuudet (avautuu uuteen ikkunaan)

SOSRAKEn kesäkirje 2022 (avautuu uuteen ikkunaan)

Kurkkaa keväällä julkaistut Kainuun soten ja Essoten infograafi sekä Essoten video ja hankkeen ISOblogit tämän sivun alalaidasta

SOSRAKE-hankkeen avainkumppanit ovat mukana osaamisverkoston digialustalla, jossa toteutetaan joustavasti kuukausiteemoja rakenteellisen sosiaalityön maailmasta. Avainkumppaneiden lisäksi hankkeen edetessä mukaan alustalle on otettu alustalla toimimisesta kiinnostuneet sosiaalialan asiantuntijat asiakas- ja kehittämistyöstä. Alustalla pyritään vuorovaikutteisuuteen ja lisäksi ajasta sekä paikasta riippumattomaan osaamisen kehittämiseen. Kuukausiteemoina kevään 2022 aikana:

  • kesäkuu: maaseutusosiaalityön resurssit
  • toukokuu: maaseutusosiaalityö
  • huhtikuu: yhteisösosiaalityö
  • maaliskuu: itsearviointi ja työhyvinvointi (orientoitumista opintojaksopilottia varten)
  • helmikuu: HYTE ja RAKE
  • tammikuu: tavoitteen asettaminen

Hankkeen tavoitteet ja toteutus

SOSRAKE-osaamisverkostossa parannetaan edellytyksiä asiakaslähtöisemmälle palveluiden kehittämiselle ja tiedolla johtamiselle. Ne osana monitoimijaista suunnittelua ja toteuttamista ovat tärkeitä keinoja yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi. Osaamisverkosto koostuu hankkeen osatoteuttajien ja avainkumppaneiden henkilöstöstä sekä opiskelijoista. Kehittämistyön kokonaisuutta koordinoi ISO.

Hankkeen toteutus painottuu eri tavoin osatoteuttajasta riippuen. Essotessa ja Kainuun sotessa kehittäminen keskittyy laajan tietopohjan (mm. palvelutarpeen arvioinnit, sosiaalinen raportointi sekä kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen vaikuttavuustieto) hyödyntämiseen.

XAMK ja DIAK toimivat osaamisverkostossa koulutuksellisina asiantuntijoina ja vastaavat erityisesti sosiaalialan rakenteellisen työn opinnollistamisesta. Opintojakson pilotointi toteutettiin keväällä 2022. Lopputuotoksena luodaan 5 op:n laajuinen rakenteellisen amk-perustutkintotasoinen rakenteellisen sosiaalityön opintojakso. Opintojakso toimii myös täydentävänä koulutuksena jo työelämässä oleville.

Opintojakson lisäksi hankkeen keskeisenä tuotoksena on sosiaalialan rakenteellisen työn käsikirja, minkä rinnakkaisjulkaisuksi tuotetaan rakenteellisen sosiaalityö työkirja, sosiaalisen raportoinnin ohjeistus/infolehtinen sekä erilaisia infograafeja. Tuotetut materiaalit ja julkaisut löytyvät kootusti tämän sivun alaosasta.

Hankkeen aiempaa toimintaa on koostettu tuoreimman kesäkirjeen lisäksi kesäkuun 2021 (pdf, avautuu uuteen ikkunaan) ja joulukuun 2021 (pdf, avautuu uuteen ikkunaan) hankekirjeisiin.

Hankkeen videot

Hankkeen materiaaleja

Tiedostot

.jpg
Minkälaisia ovat sosiaalityön roolit?
.jpg
Mikä murentaa Essoten työikäisten sosiaalityön asiakkaiden elämisen kivijalkaa?
.pdf
Mikä keikuttaa Kainuun soten työikäisten sosiaalipalveluiden asiakkaiden venettä?
.pdf
Mitä palvelutarpeen arviot kertovat?
.pdf
Aikuissosiaalityön tunnistamat palveluaukot

Julkaisut

.pdf
Tiedolla vaikuttamisen mahdollisuudesta toteutukseen. Rakenteellisen sosiaalityön osaamiskartoitus.
.pdf
Naiset vahvistumisen lähteillä 2021 kuntoutuksen -raportti
.pdf
.pdf

Blogikirjoitukset

Seuraa somessa

Ota yhteyttä

Iiro Väisälä

projektipäällikkö, SOSRAKE-osaamisverkosto-hanke

044 491 5672

iiro.vaisala@isonet.fi

Hanna Tervo

suunnittelija, projektikoordinaattori, SOSRAKE-osaamisverkosto-hanke

044 775 7660

hanna.tervo@isonet.fi

SOSRAKE-hankkeen toteuttajien logot